Pages

Utvrda Lopar -  arheozoološko i tafonomsko istraživanje
Utvrda Lopar - arheozoološko i tafonomsko istraživanje
Silvia Frančić
Ostatci utvrde Lopar nalaze se na samoj morskoj obali na istočnom rubu naselja Novi Vinodolski. Na području utvrde izvršeno je arheološko istraživanje tokom 2011., 2012. i 2013. godine pod vodstvom Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Na osnovu datacije slojeva i statigrafskih jedinica, iz kojih su uzorci iskopani, bilo je moguće odrediti njihovu pripadnost u nekoliko vremenskih razdoblja kako slijedi: kasna antika (početak 4., 5. i 6. stoljeće), prijelaz...
Utvrđivanje identiteta goveda na temelju izuzetog otiska nosnog zrcala
Utvrđivanje identiteta goveda na temelju izuzetog otiska nosnog zrcala
Luka Pajurin
S gledišta veterinarske medicine, identifikacija životinja jedan je od važnijih postupaka za struku, kako u postupku procjenjivanja kontrole kvalitete praćenja zdravstvenog stanja životinja, tako i tijekom praćenja prometa domaćih i drugih životinja i životinjskih proizvoda u cilju nadzora lanca ishrane, odnosno kontrole uvoza i izvoza, rezidua te dobrobiti životinja. Metoda izuzimanja otiska nosnog zrcala pomoću foto crnog sjajnog papira je metoda izbora identifikacije...
Utvrđivanje patvorenja mesnih proizvoda nedeklariranim vrstama mesa pomoću postupka lančane reakcije polimerazom
Utvrđivanje patvorenja mesnih proizvoda nedeklariranim vrstama mesa pomoću postupka lančane reakcije polimerazom
Antoneta Segarić
Izvornost hrane podrazumijeva vjerodostojnost svih podataka istaknutih na oznakama hrane. Proizvođač upotrebom nekog važećim propisima definiranog naziva hrane na sebe preuzima obavezu da taj proizvod udovoljava propisima za taj naziv. Patvorenje hrane uključuje upotrebu sastojaka niže kakvoće odnosno prodaju proizvoda pod lažnim nazivom. U tom je smislu utvrđivanje patvorenja proizvoda od mesa s nedeklariranim vrstama mesa vrlo značajno s ekonomskog i religioznog stanovišta te...
Utvrđivanje prisutnosti bakterije Anaplasma Phagocytophilum u populaciji mišolikiih glodavaca
Utvrđivanje prisutnosti bakterije Anaplasma Phagocytophilum u populaciji mišolikiih glodavaca
Ines Papak
Anaplazmoza je zarazna bolest koju uzrokuju bakterije iz roda Anaplasma. A. phagocytophilum uzročnik je anaplazmoze konja, krpeljne groznice preživača, granulocitne anaplazmoze pasa i mačaka te humane granulocitne anaplazmoze u ljudi. Srna i divlji glodavci prirodni su rezervoari A. phagocytophilum, a osim toga glodavci su i domaćini svih razvojnih stadija krpelja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi prisutnost bakterije A. phagocytophilum u populaciji mišolikih glodavaca. Uzorci...
Utvrđivanje prisutnosti enterotoksina bakterije clostridium perfringens u fecesu zdravih pasa i pasa s proljevom
Utvrđivanje prisutnosti enterotoksina bakterije clostridium perfringens u fecesu zdravih pasa i pasa s proljevom
Stella Lukman
Enterotoksin bakterije Clostridium perfringens često je povezan s akutnim i kroničnim proljevima te sindromom akutnog hemoragičnog proljeva u pasa, no nastanak proljeva uzrokovanog njegovim enterotoksinom do danas nije razjašnjen. Ne postoji zlatni standard za potvrđivanje prisutnosti bakterije C. perfringens u fecesu životinja s proljevom, a dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, nalaza veće količine C. perfringens endospora u razmazu fecesa ili utvrđivanjem...
Utvrđivanje proširenosti bakterije Francisella tularensis u populaciji mišolikih glodavaca
Utvrđivanje proširenosti bakterije Francisella tularensis u populaciji mišolikih glodavaca
Mateja Vugrinec
Tularemija je zoonoza koju uzrokuje gram negativna, kokobacilarna, nepokretna, aerobna bakterija Francisella tularensis. Glavni rezervoari bolesti su zečevi i glodavci, a najvažniji vektori su krpelji. Iako se bolest smatra endemskom, u posljednje vrijeme je u Europi zabilježena povećana pojavnost uz povremenu pojavu, najčešće manjih, zatvorenih epidemija. Uz ostale čimbenike, povećana incidencija bolesti veže se i uz klimatske promjene koje pogoduju širenju i povećanju brojnosti...
Utvrđivanje udjela kolagena kao pokazatelja kvalitete kobasica
Utvrđivanje udjela kolagena kao pokazatelja kvalitete kobasica
Lovran Peinović
Cilj ovoga rada je bio utvrditi udio kolagena te omjer kolagena i bjelančevina mesa kao značajnog kriterija kvalitete kobasica iz skupina trajnih i toplinski obrađenih kobasica pri čemu je utvrđen udio kolagena (bjelančevine vezivnog tkiva) i ukupnih bjelančevina standardnim akreditiranim metodama (spektrofotometrijska metoda HRN ISO 3496:1999 za određivanje hidroksiprolina/kolagena i titracijska metoda HRN ISO 937:1999 za određivanje ukupnih bjelančevina). U radu je...
Utvrđivanje učinkovitosti primjene šećera u prahu i ispiranja odraslih pčela u vodenoj otopini detergenta kao dijagnostičkog postupka pri kvantifikaciji grinja Varroa destructor
Utvrđivanje učinkovitosti primjene šećera u prahu i ispiranja odraslih pčela u vodenoj otopini detergenta kao dijagnostičkog postupka pri kvantifikaciji grinja Varroa destructor
Dinka Zdelar
Varooza je nametnička bolest medonosnih pčela uzrokovana hemofagnom grinjom V. destructor. Obzirom na velike gubitke u pčelarstvu koje uzrokuje varooza kao i proširenost ove bolesti po svijetu nužna je primjena brzih i točnih kvantitativnih dijagnostičkih metoda radi utvrđivanja brojnosti prisutnih grinja, a samim time i njihovog uspješnog kontroliranja. Najboljim i najčešće korištenim dijagnostičkim metodama pokazale su se primjena šećera u prahu u terenskim uvjetima i...
Utvrđivanje zdravstvenog stanja riječnih kornjača (Mauremys rivulata)
Utvrđivanje zdravstvenog stanja riječnih kornjača (Mauremys rivulata)
Ana Grgoić
Gastrointestinalna mikroflora gmazova sastoji se od anaerobnih i aerobnih Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, gljivica i protozoa. Podaci o zdravstvenom stanju te o bakterijama i gljivicama koje zahvaćaju riječne kornjače poprilično su oskudni. Cilj istraživanja bio je dobiti što bolji uvid u zdravstveno stanje riječnih kornjača, te utvrditi koje bakterije i gljivice prevladavaju. Dobivene informacije mogu biti vrlo korisne u daljnjim istraživanjima, s obzirom da o...
Uvjeti izgradnje i uređenja klaoničkog objekta
Uvjeti izgradnje i uređenja klaoničkog objekta
Jelena Koturak
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju preuzeti su svi standardi koji se odnose na kvalitetu hrane. To istovremeno povlaci niz odredbi koje se odnose i na izgradnju i uredenje klaonickih objekata. Kao najvažniji preduvijet za dobivanje konacnog higijenski ispravnog proizvoda, neophodno je pri izgradnji i opremanju objekta pridržavati se veterinarskih, sanitarnih i ostalih propisanih normi. Pri izboru lokacije za izgradnju novog objekta potrebno je obratiti pozornost na zonu u kojoj bi...
Uzgoj i proizvodnja izvornih pasmina svinja na području Republike Hrvatske
Uzgoj i proizvodnja izvornih pasmina svinja na području Republike Hrvatske
Zlatko Bježančević
Stare pasmine svinja sastavni su dio genetske raznolikosti, te demografske i kulturne baštine svake regije. Lokalne pasmine svinja oduvijek su imale veliki značaj u prehrani lokalnog stanovništva, kao vrijedan izvor mesa i masti. Uzgoj i proizvodnja autohtonih pasmina domaćih životinja obuhvaća brojne promišljene postupke, koji se provode u cilju oporavka, očuvanja te uzgoja pasmine sukladno tradiciji. Trenutno su u Registru autohtonih pasmina Republike Hrvatske registrirane četiri...
Uzgoj i selekcija pasa
Uzgoj i selekcija pasa
Ivan Erceg
Pas je prva životinja koju je čovjek pripitomio i on je pratitelj čovjeka već 12.000 godina. Sve današnje pasmine potječu od vuka (Canis lupus). Pas je u početku služio kao čuvar, a kasnije je pomagao čovjeku u lovu divljači. U pojedinim krajevima su se psi također koristili za vuču. U modernom dobu psi se koriste za pomoć slijepim i gluhim osobama, a njihovo osjetilo njuha se koristi u spašavnju ljudi i u otkrivanju droga. Organizirani kinološki rad u Hrvatskoj započinje...

Pages