Pages

Učinci esencijalnih ulja limuna i komorača te prirodnog zeolita na morfometrijske značajke krvnih stanica pilića
Učinci esencijalnih ulja limuna i komorača te prirodnog zeolita na morfometrijske značajke krvnih stanica pilića
Martina Triskoli
Aktivne komponente mnogih biljaka koriste se kao antibakterijska i antioksidacijska sredstva u borbi protiv raznih okolišnih stresora, oksidacije i potencijalno štetnih slobodnih radikala. U stresnim uvjetima intenzivnog uzgoja životinja adaptivni mehanizmi stanica dovest ce do promjena, povecanja ili nepravilnog izgleda stanica i jezgara, koje se potom mogu kvantificirati morfometrijski. Morfometrijski pokazatelji eritrocita, limfocita i monocita mjereni su 21. i 42. dana u kontrolnoj...
Učinkovitost CIDR- spirala u liječenju neplodnosti i sinkronizaciji estrusa mliječnih krava
Učinkovitost CIDR- spirala u liječenju neplodnosti i sinkronizaciji estrusa mliječnih krava
Natalija Hlebec Marković
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinkovitost CIDR-spirala u sinkronizaciji estrusa i liječenju neplodnosti kod krava. U tu svrhu slučajnim odabirom uzeti su podatci od 30-krava s 15 različitih farmi Varaždinske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Podatci koji su prepisani s kartona su matični broj krave, pasmina, starost životinje, datum zadnjeg poroda, datum umetanja CIDR-a, da li je prije aplikacije imala cistu na jajniku te dali je nakon primjene CIDR-a i umjetnog...
Učinkovitost kalibra i naboja u odstrelu smeđeg medvjeda sa čeke na hranilištu
Učinkovitost kalibra i naboja u odstrelu smeđeg medvjeda sa čeke na hranilištu
Ira Topličanec
U razdoblju 2006. – 2015. godine prikupljeno je 233 upitnika o lovu na smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u Republici Hrvatskoj. Upitnik se sastojao od 31 pitanja, podijeljenih na pitanja o okolnostima u kojima je medvjed odstrijeljen i pitanja o kalibru puške i tipu zrna koji su bili upotrijebljeni pri odstrelu. Nakon osnovne statističke obrade okolnosti učinkovitost pojedinačnog lova na medvjede procijenili smo usporedbom uvjeta prilikom odstrela medvjeda koji su pali u prvom hicu...
Učinkovitost manan oligosaharida (Bio MosR) kao  zamjene antibiotskim promotorima rasta u odbijene prasadi
Učinkovitost manan oligosaharida (Bio MosR) kao zamjene antibiotskim promotorima rasta u odbijene prasadi
Ana Bach
Cilj ovog istraživanja je istražiti učinkovitost mannan oligosaharida dobivenog is stanične stijenke kvasca kao moguće zamjene antibiotskim promotorima rasta u hranidbi odbijene prasadi. Pokus je proveden na 46 prasadi (28 dana stare sa 7.25±0.15 kg TM) koja je podjeljena na kontrolnu i pokusnu skupinu i hranjena komercijalnom smjesom bez antibiotika ili ostalih antimikrobnih preparata tijekom 5 tjedana nakon odbića. Pokusna skupina je u smjesi dobivala 0.2% pripravka (BioMos®)...
Učinkovitost primjene VarroMed-a u ljetnom i zimskom kontroliranju varooze
Učinkovitost primjene VarroMed-a u ljetnom i zimskom kontroliranju varooze
Gabriela Alinčić
Varooza je nametnička bolest zajednica medonosne pčele uzrokovana hemofagnom grinjom V. destructor. Obzirom na činjenicu da je invadiran svaki pčelinjak te da štete koje bolest nanosi predstavljaju jedan od ključnih čimbenika koji uzrokuju ugibanja pčelinjih zajednica, postoji nužnost i zakonska obveza kontroliranja bolesti. U 2018. godini za primjenu u veterinarskoj medicini, a za kontroliranje varooze registrirano je jedanaest veterinarsko medicinskih proizvoda, među kojima i...
Varijacije i patološke promjene zubala čaglja
Varijacije i patološke promjene zubala čaglja
Tajma Trupec
Čagalj (Canis aureus) je u Republici Hrvatskoj zavičajna divljač iz porodice pasa. Tijekom proteklih godina zabilježen je značajan porast brojnosti ove divljači i njeno širenje na nove prostore. U do sada dostupnoj literaturi ne postoje podatci o zubnoj patologiji čaglja u Republici Hrvatskoj. U ovom istraživanju pregledano je ukupno 96 lubanja čaglja prikupljenih na području Slavonije i Baranje tijekom redovitih lovnih zahvata. Varijacije u zubalu i patološke promjene utvrđene...
Vrijeme preživljavanja i vrijeme bez bolesti kod različitog stupnja mastocitoma u pasa
Vrijeme preživljavanja i vrijeme bez bolesti kod različitog stupnja mastocitoma u pasa
Filip Krolo
U radu je istraživana pojavnost mastocitoma u pasa ovisno o dobi pasmini, spolu i stupnju malignosti te vrijeme preživljavanja i vrijeme do ponovnog pojavljivanja bolesti (recidiva) u petogodišnjem razdoblju (od 1. siječnja. 2009. do 31. prosinca 2013). Tumori su dostavljeni na histopatološku dijagnostiku na Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Dijagnosticirani u 123 životinje, ali su bila ukupno 133 tumora. Za praćenje vremena preživljavanja i vremena...
Zakonodavstvo Republike Hrvatske koje uređuje područje uzgoja, držanja i premještanja egzotičnih životinja
Zakonodavstvo Republike Hrvatske koje uređuje područje uzgoja, držanja i premještanja egzotičnih životinja
Pamela Strelec
Dobro je poznata činjenica da Zakonodavstvo Republike Hrvatske strogo ne definira skupinu životinja pod nazivom „egzotične životinje“ poradi čega nastaju brojne nedoumice. Stoga, cilj ovoga rada bio je razmotriti pojam egzotične životinje unutar skupine kućnih ljubimaca (životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje) na način da se prikažu zakonski i podzakonski propisi koji definiraju njihov uzgoj u svrhu prodaje, prodaju,...
Zakonodavstvo Republikie Hrvatske vezano za držanje, promet i mjere kontrole bolesti pčela
Zakonodavstvo Republikie Hrvatske vezano za držanje, promet i mjere kontrole bolesti pčela
Ivica Klarić
U diplomskom radu prikazale su se zakonske i druge pravne odredbe koji ureduju postupanja u držanju i prometu pcela te kontroli i sprjecavanju bolesti pcela. Navedene su obaveze posjednika pcela i veterinara, veterinarskih organizacija i inspekcije. Opisan je promet pcela te posjedovanje potrebne dokumentacije. Isto tako opisane su bolesti regulirane zakonom i metode sprjecavanja istih.
Zarazni hepatitis pasa
Zarazni hepatitis pasa
Sonja Babić
Zarazni hepatitis pasa je akutna virusna zarazna bolest pasa uzrokovana psećim adenovirusom tip 1. U svojem tipičnom obliku, bolest se očituje vrućicom, povraćanjem, proljevom, letargijom i zamućenjem rožnice u obliku ''blue eye'' sindroma. Zarazni hepatitis je bolest mladih pasa u kojih vrlo često završava smrću prije pojave kliničkih znakova ili neposredno nakon. Bolest se prenosi direktnim i indirektnim putem, a odlikuje ju visoki morbiditet i mortalitet od 10% do 30%....
Zarazni rinotraheitis goveda - sudski slucaj
Zarazni rinotraheitis goveda - sudski slucaj
Igor Franjković
U sudskom spisu prikazan je slucaj posudbe bika, s jedne na drugu farmu, za potrebe prirodnog pripusta krava. Navodi se kako su simptomi dišnih bolesti zamijeceni vec prvi dan te smo utvrdili kako po pravilima struke nije dokazana, odnosno potvrdena sumnja da je bik bio bolestan od zaraznog rinotraheitisa goveda. Iako tužitelj primjecuje probleme na ostalim kravama vec nakon 10 dana, utvrdili smo kako je zarazni rinotraheitis goveda službeno dokazan u akutnom obliku 17.7.2008. kada su...
Zdravstveno stanje šaranskog mlađa na Ribnjačarstvu Poljana d.d.
Zdravstveno stanje šaranskog mlađa na Ribnjačarstvu Poljana d.d.
Ivan Dolšak
U diplomskom radu prikazani su rezultati dobivenih tijekom redovitog pregleda zdravstvenog stanja ribe na Ribnjačarstvu Poljana d.d. Pregledom zdravstvenog stanja šaranskog mlađa utvrđeni su uzročnici određenih bakterijskih, gljivičnih i nametničkih bolesti. Za dobro poslovanje svakog ribnjačarstva treba provoditi redovite preglede zdravstvenog stanja.

Pages