Pages

Ekspresija E i N kadherina u tumorima sjemenika pasa
Ekspresija E i N kadherina u tumorima sjemenika pasa
Mirna Mlinarić
Tumori sjemenika su najčešće neoplazme reproduktivnog sustava pasa i najčešće se javljaju kod starijih životinja. Kadherini su transmembranski glikoproteini, ovisni o kalciju, koji spadaju u skupinu staničnih adhezivnih molekula. Od osamdesetak poznatih kadherina, najznačajniji su epitelni (E-kadherin) i neuralni (N-kadherin). E-kadherin funkcionira kao supresor invazije tumora te je njegova ekspresija smanjena u većini tumora, dok je N-kadherin često reguliran kao promotor...
Ekspresija E-kadherina u tumorima apokrinih i lojnih žlijezda kože u pasa i povezanost s preživljavanjem
Ekspresija E-kadherina u tumorima apokrinih i lojnih žlijezda kože u pasa i povezanost s preživljavanjem
Ivana Mihoković
U radu je istraţivana uĉestalost pojedinih histoloških tipova tumora apokrinih i lojnih ţlijezda u pasa ĉiji su uzorci dostavljeni na histopatološku dijagnostiku na Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, u razdoblju od 1. sijeĉnja 2010. do 31. prosinca 2012. godine. UtvrĊivano je da li postoji povezanost izmeĊu imunohistokemijske ekspresije E-kadherina i tipa tumora te da li postoji povezanost ekspresije E-kadherina vezano uz biološko ponašanje...
Epidemiološko istraživanje značajnih zoonoza u pasa i procjena rizika za zdravlje ljudi
Epidemiološko istraživanje značajnih zoonoza u pasa i procjena rizika za zdravlje ljudi
Jelena Mraović
Korištenje epidemioloških postupaka za otkrivanje i kontrolu zoonoza vaţan je ĉimbenik u podruĉju javnog zdravstva. Postoje zoonoze koje se sustavno ne kontroliraju i o kojima nema toĉnih podataka o rasprostranjenosti, a predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje. Takve zoonoze su:granulocitna analplazmoza, borelioza, erlihioza i srĉana dirofilarioza. Uzorci krvi skupljeni su od 29 asimptomatskih pasa tijekom 2015 godine na podruĉju Istre te su testirani SNAP® 4Dx® Plus skrining...
Estrogeno djelovanje zearalenona u farmskih životinja
Estrogeno djelovanje zearalenona u farmskih životinja
Ana Jeličić
Žitarice i proizvodi od žitarica su u ishrani životinja, kao i u ljudskoj prehrani, među najzastupljenijim komponentama, a ujedno i vrlo pogodna sirovina za razvoj plijesni koje tvore mikotoksine. Značajan problem predstavlja mogućnost prijenosa mikotoksina i njihovih metabolita na ljude, putem jestivih životinjskih proizvoda. Postoji više od 300 izoliranih mikotoksina. Istraživanja se uglavnom odnose na one koji mogu narušiti zdravlje ljudi, domaćih konzumnih životinja, konja i...
Etinioza - stvarna prijetnja europskom pčelarstvu
Etinioza - stvarna prijetnja europskom pčelarstvu
Katarina Kopić
Etinioza je bolest pčelinjih zajednica uzrokovana malim kornjašem košnice (Aethina tumida). Mali kornjaš košnice štetnik je i nametnik u zajednicama socijalnih pčela. Autohtona je vrsta u Južnoj Africi, međutim u tim područjima ne uzrokuje značajne štete u jakim pčelinjim zajednicama jer one imaju razvijene urođene obrambene mehanizme, te razvijenu strategiju obrane od tog štetnika. Mali kornjaš košnice je invazivna vrsta kornjaša koja se zahvaljujući primarno trgovini...
Fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačaka
Fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačaka
Nina Dvojković
FAH (fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačke) predstavlja benignu proliferaciju jedne ili više mliječne žlijezde koje se mogu pojaviti u ženskih i muških mačaka. Javlja se kod intaktnih mačaka bilo koje dobi, u gravidnih mačaka te mužjaka i ženki pod progesteronskim liječenjem. Razvoj i rast mliječne žlijezde je pod kontrolom progesterona, čiji su učinci uglavnom posredovani progesteron receptorom (PR) na stromalnim i epitelnim stanicama. Makroskopski, FAH...
Filogenetska analiza VP2 gena parvovirusa pasa u Republici Hrvatskoj
Filogenetska analiza VP2 gena parvovirusa pasa u Republici Hrvatskoj
Ana Miljan
U razdoblju od 1. lipnja 2015. do 31. ožujka 2017. godine iz veterinarskih organizacija s područja grada Zagreba ukupno je prikupljeno i obrađeno 747 uzoraka fecesa i obrisaka rektuma pasa koji su pokazivali znakove akutnog gastroenteritisa. Osim uzoraka fecesa za 228 pasa, prikupljeni su i podaci o nacionalu, anamnezi, kliničkoj slici, tijeku i ishodu liječenja. Metodom lančane reakcije polimeraze u uzorcima fecesa ili obriscima rektuma dokazivana je prisutnost psećeg parvovirusa-2. ...
Fizikalno terapijski protokoli u rehabilitaciji bolesti kukova pasa
Fizikalno terapijski protokoli u rehabilitaciji bolesti kukova pasa
Ana Štuhec
Rehabilitacija ortopedskih bolesti jedno je od najznačajnijih područja fizikalne terapije pasa. Velik broj ortopedskih bolesti čine bolesti kukova, od kojih se u pasa najčešće javljaju displazija kukova, Legg-Calve-Perthesova bolest, koksartroza, luksacija kuka te različite frakture. Za dijagnostiku ovih bolesti najvažniji je temeljiti klinički pregled te rendgenografska pretraga. U fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji bolesti kukova pasa primjenjuju se različite metode koje...
Fizikalno-kemijska svojstva vode kod imerzijske hidroterapije
Fizikalno-kemijska svojstva vode kod imerzijske hidroterapije
Luka Bartolović
Hidroterapija spada u najstarije oblike liječenja. Ovaj oblik fizikalne terapije preuzet je iz humane medicine i modificiran za izvedbu u veterinarskoj medicini. Hidroterapija je metoda fizikalne terapije koja se bavi upotrebom vode u bilo kojem fizikalnom stanju u svrhu liječenja. Obuhvaća vanjsku i unutarnju upotrebu vode te može biti opća i lokalna. Imerzijska hidroterapija je postupak koji se temelji na fizikalno-kemijskom djelovanju vode na uronjeno tijelo. Fizikalno djelovanje...
Fizikalno-terapijski pristup kod bolesti lumbosakralnog segmenta kralježnice u pasa
Fizikalno-terapijski pristup kod bolesti lumbosakralnog segmenta kralježnice u pasa
Dorotea Dolenec
Degenerativne bolesti lumbosakralnog segmenta kralježnice relativno se često susreću u veterinarskoj praksi. Neke od tih bolesti, primjerice spondiloza u pasa, uglavnom se pojavljuju u gerijatrijskih pacijenata. S druge strane, neke se bolesti, poput degenerativne lumbosakralne stenoze, češće javljaju u mlađih pasa. Simptomi degenerativnih bolesti obrađenih u ovom radu (degenerativna lumbosakralna stenoza, spondiloza, oboljenja međukralježničnog diska i degenerativna...
Fiziologija i skrb o novorođenoj štenadi
Fiziologija i skrb o novorođenoj štenadi
Dajana Buljan
Neonatalno razdoblje predstavlja prvu fazu života novorođene štenadi, a obuhvaća prva četiri tjedna života. U ovoj je fazi štene potpuno ovisno o majci. Postoje značajne razlike između novorođenčeta i odraslih pasa, pa je razumijevanje tih razlika vrlo važno za neonatalnu skrb. Za razliku od odraslih pasa, novorođena štenad nema refleks drhtanja i ne može regulirati vlastitu tjelesnu temperaturu. Jetra novorođene štenadi ima minimalne razine glikogena, stoga i minimalni...
Fiziološke razine estradiola i progesterona tijekom uzgoja farmskih životinja
Fiziološke razine estradiola i progesterona tijekom uzgoja farmskih životinja
Bojana Vudrag
Fiziološke razine spolnih hormona estradiola i progesterona variraju s obzirom na vrstu farmskih životinja, njihov pasminski sastav, spol, dob te hranidbu i nacin držanja, regulirajuci pritom njihovu spolnu zrelost i reproduktivnu funkciju. Uzimajuci u obzir sve navedene cimbenike, teško je sa sigurnošcu odrediti standardne fiziološke vrijednosti ovih 39 spolnih hormona kod razlicitih vrsta farmskih životinja. S obzirom da se spolni hormoni mogu koristiti u terapeutske svrhe u cilju...

Pages