Pages

Fiziološki učinci termoterapije
Fiziološki učinci termoterapije
Darija Damjanović
Termoterapija podrazumijeva lokalnu ili generaliziranu aplikaciju topline ili hladnoće na površinu tijela kao oblik terapije i rehabilitacije mišićno-koštanog sustava. Aplikacija hladnoće odnosno krioterapija će zahvaljujući fiziološkim učincima dovesti do vazokonstrikcije, smanjenja upalnih stanja i edema te mišićnog spazma. Njezino djelovanje bit će najučinkovitije ukoliko se ona aplicira unutar 72 sata od nastanka traume ili izvođenja operacije. Aplikacija topline će,...
Genetička raznolikost i uloga MHC sustava u specifičnom imunološkom odgovoru kod ljudi i pasa
Genetička raznolikost i uloga MHC sustava u specifičnom imunološkom odgovoru kod ljudi i pasa
Anita Gaberščik
Glavni sustav tkivne podudarnosti (MHC) određen je najpolimorfnijom skupinom gena u kralježnjaka, koji kodiraju za transmembranske stanične receptore ovog sustava. Kod sisavaca njega čine tri skupine, od kojih MHC skupina I i II imaju ulogu u specifičnom imunološkom odgovoru i prezentiranju antigena. Ovaj sustav kod ljudi (HLA) smješten je na šestom kromosomu, dok se kod pasa (DLA) on proteže na čak tri kromosoma. Najveći stupanj polimorfizma prisutan je u području veznog...
Hematološki i biokemijski pokazatelji u pasa i mačaka s dijafragmatskom hernijom
Hematološki i biokemijski pokazatelji u pasa i mačaka s dijafragmatskom hernijom
Korina Šlogar
Svaku dislokaciju trbušnih organa u prsnu šupljinu kroz nastali defekt na dijafragmi nazivamo dijafragmatskom hernijom. Danas je u velikom postotku zastupljena u populaciji pasa i mačaka što omogućuje prikupljanje velikog broja podataka i napredak u postupcima liječenja oboljelih životinja. Ovim radom obuhvaćeno je 26 mačaka i 17 pasa liječenih na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podatci oboljelih životinja,...
Hemostaza i poremećaji zgrušavanja krvi u veterinarskoj kirurgiji
Hemostaza i poremećaji zgrušavanja krvi u veterinarskoj kirurgiji
Petra Dornig
Razvojem veterinarske medicine i porastom kirurških pacijenata, pravilno izvođenje kirurških zahvata, zaustavljanje krvarenja te sprječavanje nastanka postoperativnih komplikacija postalo je sve važnije. Preciznost u izvođenju kirurških zahvata smanjuje intraoperativne komplikacije i znatno smanjuje pojavu postoperativnih komplikacija. Jedna od najčešćih i po život opasnih komplikacija je krvarenje, zbog toga je pravilno zaustavljanje krvarenja iznimno važno u kirurških ...
Herpesvirusne bolesti konja
Herpesvirusne bolesti konja
Ana Marija Krivec
Dokazano je da je infekcija konjskim herpesvirusom ( EHV) proširena u cijelom svijetu , te da tamo gdje se pojavljuje uzrokuje ekonomske gubitke . Tome uvelike doprinose nesigurni klinicki simptomi , cesto i bez ikakvih klinickih znakova, latencija i reaktivacija samog virusa te skupe metode dijagnosticiranja. Rad je temeljen na konjskom herpes virusu 1 (EHV-1), te konjskom herpes virusu 4 (EHV-4) zbog najcešceg ispoljavanja klinickih simptoma, te same bolesti uzrokovane ovim tipovima...
Hidroterapijske procedure u liječenju pasa
Hidroterapijske procedure u liječenju pasa
Mereme Samahodaj
Prije terapije potrebno je obaviti pregled pacijenta koji zapocinje uzimanjem anamneze. Iz anamneze dobivamo podatke od vlasnika o promjenama koje je zamijetio, uvjetima u kojima životinja boravi, prehrani, kretanju i namjeni životinje. Nakon uzete anamneze prelazimo na fizioterapeutski pregled koji pocinje uzimanjem nacionala. U procjeni nacionala poseban naglasak stavljamo na pasminu i dob. Inspekcijom obavljamo pregled životinje u mirovanju i kretanju. 60 Fizikalna terapija koristi...
Higijena i tehnologija proizvodnje tounjskog sira
Higijena i tehnologija proizvodnje tounjskog sira
Vedran Lončarić
Cilj ovoga rada je objediniti i pregledno prikazati objavljene podatke o Tounjskom siru, autohtonom siru Gorske Hrvatske, ukazati na kriticne tocke u proizvodnji Tounjskog sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i ponuditi prijedloge za poboljšanje proizvodnje, te na skroman nacin pridonijeti popularizaciji ovog autohtonog proizvoda i ocuvanju tradicije i obicaja rodnoga kraja mojih roditelja. Tounjski sir je tradicionalni autohtoni proizvod dobiven koagulacijom sirovog...
Higijena smještaja i držanja tovnih pilića u intenzivnom uzgoju
Higijena smještaja i držanja tovnih pilića u intenzivnom uzgoju
Marko Severinac
Uspješan tov pilića ovisi o nizu čimbenika, uključujući optimalne uvjete smještaja i držanja koji im osiguravaju zadovoljenje fizioloških potreba. Stalna kontrola mikroklimatskih čimbenika poput temperature, vlažnosti i kvalitete zraka, te učinkovito prozračivanje nastambe, neophodni su za ujednačen i produktivan rast pilića. Provedbom biosigurnosnih mjera, u cilju sprečavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, doprinosi se očuvanju zdravlja i dobrobiti tovnih...
Higijena, držanje i stres pilića u tovu
Higijena, držanje i stres pilića u tovu
Filip Lokin
U ovom preglednom diplomskom radu opisani su porijeklo peradi te ponašanje pilića u tovu s ciljem boljeg razumijevanja načina držanja te tehnologijom predviđenih ambijentalnih uvjeta. Zbog velikog broja životinja te kratkoće tova posebno su istaknute promjene u ponašanju te problemi koji nastaju, kao i posebna pozornost koja se posvećuje provođenju mjera biosigurnosti. Osobita pozornost posvećena je pojavi stresa te njegovom utjecaju na proizvodnost i dobrobit pilića. Iz...
Hiperestrogenizam u afričkog tvora (Mustela putorius furo) - terapijske mogućnosti
Hiperestrogenizam u afričkog tvora (Mustela putorius furo) - terapijske mogućnosti
Monika Jukić
Afrički tvor pripada porodici kuna. Postoje tri podvrste tvorova: Europski tvor (Mustela putorius), Crnonogi tvor (Mustela nigripes) i Sibirski tvor (Mustela eversmanni). U povijesti, tvorove se koristilo za lov na glodavce i zečeve. Oni su mali predatori koji lako savladaju plijen veći od njih samih. Podrijetlo domestificiranog tvora (Mustela putorius furo) je nepoznato. Ženke tvora su sezonski poliestrične. Sezona parenja tvorova počinje s produljivanjem dnevne svjetlosti. Hormon...
Hranidba mliječnih krava u tranziciji
Hranidba mliječnih krava u tranziciji
Mario Mravunac
Mliječna proizvodnja postaje sve intenzivnija, a životinje proizvode sve više što predstavlja velik stres na njihov organizam. Primjerice u SAD-u mliječne krave budu prosječno u proizvodnji samo tri laktacije, pa se nakon toga izlučuju. Glavni razlog je prevelik intenzitet proizvodnje koji dovodi do poremećaja u reprodukciji i metabolizmu hranjivih tvari. Prehrana u tranziciji nam je tu od velike važnosti jer putem nje možemo utjecati na pojavu metaboličkih i reproduktivnih...
Hranjenje kuje i štenaca tijekom gravidnosti i laktacije
Hranjenje kuje i štenaca tijekom gravidnosti i laktacije
Ana Ribičić
Od trenutka parenja pa do navršenog prvog mjeseca skotnosti, dakle, u doba kad tek predmnijevamo da je kuja začela, u pogledu apetita kuje nema vidljivih promjena (Bauer, 2000.). Preporuča se zamijeniti hranu kuji prije kočenja da ne bi došlo tada do probavnih smetnji. Ako je kuja idealne težine u vrijeme parenja, nije potrebno povećanje unosa hrane do petog tjedan graviditeta. Nakon petog ili šestog tjedna graviditeta, treba postupno povećavati unos hrane kuje, tako da joj je za...

Pages