Pages

Identifikacija i amtimikrobna osjetljivost bakterija izdvojenih iz pasa sa upalom vanjskog zvukovoda
Identifikacija i amtimikrobna osjetljivost bakterija izdvojenih iz pasa sa upalom vanjskog zvukovoda
Daniela Karmelić
Upala vanjskog zvukovoda pasa jedna je od najcešcih bolesti koje se susrecu u veterinarskoj praksi, te se procjenjuje da se javlja u otprilike 5 do 20% pasa. Bakterijske upale zvukovoda najcešce su sekundarna komplikacija primarnih uzroka kao što su atopijski dermatitis, alergije na hranu, strana tijela, paraziti, metabolicki poremecaji, poremecaji keratinizacije ili autoimune bolesti. Postupak otkrivanja primarnih i sekundarnih cimbenika kod upala vanjskog zvukovoda izuzetno je složeno,...
Ilegalni uvoz ovaca u Republiku Hrvatsku - sudski slučaj
Ilegalni uvoz ovaca u Republiku Hrvatsku - sudski slučaj
Ivan Pavliša
U radu je uz prikaz nalaza iz sudskog spisa ilegalnog uvoza ovaca uz prikaz zakonodavne veterinarske legislative koja je bila na „snazi“ u vrijeme pocinjenja nedozvoljenog uvoza i kasnije. Nije teško zakljuciti da u konkretnom slucaju djelatnici policijske postaje postupaju ispravno kada pošiljku ilegalno uvezenih ovaca prepuštaju jednom veterinarskom uredu. Djelatnici veterinarskog ureda izdaju Rješenje o oduzimanju pošiljke ovaca i provodenju karantene na trošak korisnika...
Izdvajanje i molekularna karakterizacija gljive vrste Macrorhabdus ornithogaster u uzgojima ptica kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske
Izdvajanje i molekularna karakterizacija gljive vrste Macrorhabdus ornithogaster u uzgojima ptica kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske
Ana Tominac
Infekcija gljivom iz skupine askomiceta Macrorhabdus ornithogaster, često nazvana megabakterija, uzrokuje izrazito tešku bolest u različitih vrsta ptica kućnih ljubimaca. Glavni izvor bolesti su zaražene ptice. Mnoge ptice nikad ne pokazuju znakove bolesti, ali zato konstantno šire uzročnika. Klinički znakovi ove bolesti su nespecifični i upućuju na kroničnu bolest. Kronična infekcija i upala žljezdanog želuca uzrokuje krvarenje u probavnom traktu, bezvoljnost i smrt. Uzročnik...
Izdvajanje i proširenost bakterije Gallibacterium anatis na farmama kokoši nesilica u Hrvatskoj
Izdvajanje i proširenost bakterije Gallibacterium anatis na farmama kokoši nesilica u Hrvatskoj
Alphius Mahoto Liyemo
Gallibacterium anatis čini dio prirodne mikroflore respiratornog i reproduktivnog trakta u peradi, no u određenim uvjetima može uzrokovati bolest. Loši zoohigijenski uvjeti i imunosupresija predisponirajući su čimbenici za pojavu bolesti. Ova bakterija uzrokuje salpingitis, oophoritis, peritonitis te posljedično smanjenu proizvodnju jaja, respiratorne lezije i povišen mortalitet. Ciljevi istraživanja su izolirati i utvrditi učestalost G.anatis kod kokoši nesilica u Hrvatskoj....
Izloženost pasa oblićima Dirofilaria sp.
Izloženost pasa oblićima Dirofilaria sp.
Ana Aračić
Dirofilaria repens i Dirofilaria immitis su nitasti crvi roda Dirofilaria koji parazitiraju u mesojeda, a mogu se naći i u ljudi. Adulti D. immitis se u većini slučajeva nalaze u srcu i pulmonarnim arterijama, a D. repens u potkožju. Najveći broj invadiranih pasa su asimptomatski nositelji parazita tako da se dijagnoza dirofilarioze u većini slučajeva postavlja slučajno. Cilj ovog istraživanja je bilo utvrditi prisutnost i vrstu mikrofilarija Dirofilaria sp., prisutnost protutijela...
Izloženost potrošača egzogenim estrogenima putem hrane i mogući utjecaj na ljudski razvoj i zdravlje
Izloženost potrošača egzogenim estrogenima putem hrane i mogući utjecaj na ljudski razvoj i zdravlje
Nikolina Kralj
Spolni hormoni dio su endokrinog sustava ljudi i životinja i kao takvi nalaze se fiziološki u biološkim materijalima (krv, mlijeko, meso). Fiziološke razine estradiola variraju ovisno o vrsti životinje, pasmini, dobi, spolu, hranidbi te načinu držanja. S obzirom na navedene čimbenike teško je odrediti fiziološke razine spolnih hormona u različitim kategorijama farmskih životinja. Nužno je poznavati fiziološke razine hormona da bi se lakše kontrolirala ilegalna uporaba hormona...
Izrada standardnog i tradicionalnog radnog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Izrada standardnog i tradicionalnog radnog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Vanja Iveljić
Potkovica postoji od davnina i kroz povijest je prolazila kroz „evoluciju“, koja se odvija i danas prema novim saznanjima i spoznajama. Za izradu kvalitetne potkovice potrebno je poznavanje anatomije i funkcije kopita kao i razlikovanje pravilnog oblika kopita i pravilnog stava od odstupanja. Takoder je za zadovoljstvo klijenta potrebna dobra suradnja veterinara i potkivaca. Unatoc postojanju kvalitetnih tvornickih potkovica uvijek ce postojati potreba za kovanim potkovicama s obzirom da...
Izrada standardnog ortopedskog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Izrada standardnog ortopedskog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Hrvoje Karaula
Potkovica postoji od davnina i kroz povijest je prolazila kroz „evoluciju“, koja se odvija i danas prema novim saznanjima i spoznajama. Za izradu kvalitetne potkovice potrebno je poznavanje anatomije i funkcije kopita kao i razlikovanje pravilnog oblika kopita i pravilnog stava od odstupanja. Takoder je za zadovoljstvo klijenta potrebna dobra suradnja veterinara i potkivaca. Unatoc postojanju kvalitetnih tvornickih potkovica uvijek ce postojati potreba za kovanim potkovicama s obzirom da...
Javnozdravstveni značaj fermentiranih mesnih proizvoda
Javnozdravstveni značaj fermentiranih mesnih proizvoda
Mateja Hendak
U radu su prikazani neki od najvažnijih mikrobioloških, kemijskih i toksikoloških rizika u proizvodnji fermentiranih mesnih proizvoda. Kompleksnost proizvodnje zahtijeva strogo provođenje dobre higijenske i proizvođačke prakse, budući se radi o gotovoj hrani koja se konzumira bez toplinske ili neke druge obrade. Pojedini rizici mogu se provlačiti kroz lanac proizvodnje od polja do stola, dok drugi nastaju tehnološkim intervencijama u procesu prerade mesa. Antimikrobna rezistencija...
Kakvoća i mikrobiološka ispravnost kuhanog sira
Kakvoća i mikrobiološka ispravnost kuhanog sira
Leo Salopek
Kuhani sir je vrlo čest proizvod koji se dobiva odsirovog mlijeka. Cilj rada je bio odrediti kemijski i mikrobiološki sastav svježeg sirovog mlijeka i njegov utjecaj na senzorička, kemijska i mikrobiološka svojstva kuhanih sireva. Istraživanjem smo dokazali razlike u senzoričkim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima između dva gospodarstva. Kemijskom analizom smo sireve klasificirali u skupinu polutvrdih punomasnih sireva. Mikrobiološkom analizom smo ustanovili nesukladnosti na...
Kakvoća plave  usoljenje ribe (srdele)
Kakvoća plave usoljenje ribe (srdele)
Stefani Levak
Riba je oduvijek bila iznimno važna u prehrani ljudi zahvaljujući svojim gastronomskim i nutritivnim vrijednostima. Tijekom povijesti razvijali su se različiti načini konzerviranja ribe ne bi li se očuvala njena kakvoća, a najpoznatija metoda je soljenje. Cilj je ovoga rada bio opisati tehnologiju proizvodnje usoljenih srdela ulovljenih u slobodnom moru te utvrditi kemijski sastav i kakvoću gotovog proizvoda. Analize su obavljene na uzorcima usoljene srdele iz konzerve zapremnine 5...
Karakterizacija poliklonskih antitijela IgY iz kokošjih jaja za protein CA 15-3 te njihova specifičnost za homologni protein u serumu kuja
Karakterizacija poliklonskih antitijela IgY iz kokošjih jaja za protein CA 15-3 te njihova specifičnost za homologni protein u serumu kuja
Leo Jakšić
Neoplazije u pasa uzrokuju preko 50% uginuća u dobi iznad 10 godina, a najčešća u ženki pasa je neoplazija mliječne žlijezde, koja se može javiti već u dobi od 4 godine. Osim benignih, lokaliziranih oblika ove bolesti, u čak 80% slučajeva može se javiti u malignom obliku s metastazama po organizmu. Mogućnost pravovremene terapije u slučaju neoplazije mliječne žlijezde danas pridonosi izlječenju ili značajnom produženju života oboljelog psa kao i boljim uvjetima života,...

Pages