Pages

Kemijski sastav i kakvoća kuhanog sira
Kemijski sastav i kakvoća kuhanog sira
Ninoslav Roštan
U radu su prikazani rezultati istraživanja senzorskih svojstava i kemijskog sastava domaceg kuhanog sira (n=10) podrijetlom od privatnog proizvodaca iz okolice Zagreba. Svi sirevi proizvedeni su po tradicionalnoj recepturi koja je opisana u radu. Nisu utvrdena znacajnija odstupanja u senzorickoj pretrazi. Pretraženi domaci kuhani sir pripada skupini polutvrdih masnih sireva.
Kemijski sastav i kakvoća pršuta
Kemijski sastav i kakvoća pršuta
Monika Tomić
Pršut je jedan od najcjenjenijih i najkvalitetnijih zaštićenih proizvoda Republike Hrvatske, a njegova proizvodnja vezana je uz priobalno područje. Tehnološki proces proizvodnje razlikuje se od regije do regije. S obzirom na različitosti sirovine, tehnološkog procesa i uvjeta proizvodnje dalmatinski i drniški pršut imaju oznaku zemljopisnog podrijetla, dok je istarski pršut zaštićen oznakom izvornosti. Cilj ovoga rada bio je usporediti kakvoću pršuta različitih regija....
Kemijski spojevi kao indikatori nastanka Diabetes Mellitusa u mačaka
Kemijski spojevi kao indikatori nastanka Diabetes Mellitusa u mačaka
Marko Ružić
Diabetes mellitus jedna je od najčešćih endokrinopatija kod mačaka. Nastaje zbog nedostatka inzulina. Razlikuju se dva tipa dijabetesa – ovisan o inzulinu (DMOI), izrazito rijedak kod mačaka, i neovisan o inzulinu (DMNI). Kemijski markeri dijabetesa kemijski su spojevi iz krvi i urina. Konačna dijagnoza dijabetesa kod mačaka postavlja se na temelju kliničkih znakova bolesti i rezultata laboratorijskih testova krvi i urina. Kod mačaka je česta hiperglikemija izazvana stresom....
Klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa
Klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa
Maša Pita
U ovom diplomskom radu pregledno je prikazana klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa. NSPUL-ovi imaju široku primjenu u veterinarskih ortopedskih pacijenata, a najčešće se koriste u postoperativnom razdoblju te u dugoročnom liječenju osteoartritisa. Nuspojave primjene ove skupine lijekova vezane su uz direktna ili indirektna oštećenja probavnog sustava, bubrega i jetre. Razvojem novih, COX-2 selektivnih NSPUL-ova, mogućnost nastanka gore navedenih nuspojava...
Kliničke manifestacije disbalansa razine minerala u  hranidbi pasa i mačaka
Kliničke manifestacije disbalansa razine minerala u hranidbi pasa i mačaka
Karmela Nina Barać
Minerali su anorganski elementi potrebni za normalno funkcioniranje organizma koji pripadaju esencijalnim nutrijentima odgovornim za razliĉite funkcije u tijelu. Postoje znaĉajni meĊusobni odnosi meĊu mnogim mineralima koji mogu utjecati na apsorpciju, metabolizam i njihovu ulogu u organizmu. Sagledavanje problematike deficita i suficita minerala u prehrani pasa i maĉaka sa kliniĉkog aspekta njihove manifestacije od kljuĉnog je znaĉenja. Disbalans minerala u obroku kod kućnih...
Klinički i laboratorijski nalazi kod pasa otrovanih antikoagulansima
Klinički i laboratorijski nalazi kod pasa otrovanih antikoagulansima
Hrvoje Tušek
U naše istraživanje bila su ukljucena 22 psa, 12 mužjaka i 10 ženki, za koje je pregledom arhive Klinike za unutarnje bolesti utvrdeno da im je dijagnosticirano trovanje antikoagulacijskim rodenticidima na temelju anamneze, klinickog pregleda, rendgenskog nalaza te koagulacijskih pretraga krvi (PV i APTV). Najcešci osnovni simptom trovanja bilo je krvarenje i utvrdeno je u 59% pasa. U 18% pasa utvrdena je dispneja, konvulzije i inapetenca bili su prisutni u 9% slucajeva, a depresija...
Kokcidije u riba iz porodice triglidae
Kokcidije u riba iz porodice triglidae
Tomislav Renić
U diplomskom radu istraţena su morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti kokcidija izdvojenih iz riba porodice Triglidae, ulovljenih u Novigradskom moru i Velebitskom kanalu. Iz crijevnog sadrţaja lastavice prasice (Trigla lyra) i lastavice balavice (Trigla lucerna) izdvojena je kokcidija Eimeria sp. I, a iz crijevnog sadrţaja lastavice glavulje (Trigloporus lastoviza) kokcidija Eimeria sp. II. Nalaz kokcidije Eimeria sp. II u lastavice glavulje je ujedno i prvi nalaz nametnika...
Komparativna analiza tumora sjemenika pasa upotrebom histopatološke pretrage i metodom protočne citometrije
Komparativna analiza tumora sjemenika pasa upotrebom histopatološke pretrage i metodom protočne citometrije
Sanja Mihoković
Tumori sjemenika pasa spadaju u najčešće tumore spolnog sustava te među najčešće tumore pasa uopće. Većina tumora se dijagnosticira u kasnijoj fazi kada već dođe do povećanja sjemenika, pri čemu se kao jedina i najbolja metoda liječenja koristi kastracija, nakon koje se može postaviti i konačna dijagnoza na temelju histopatološke pretrage zahvaćenog sjemenika. U ovom istraživanju je provedena histopatološka analiza arhiviranih uzoraka najčešćih tumora sjemenika pasa (9...
Komparativne razlike u građi i razvoju krvožilnog sustava gmazova, ptica i domaćih sisavaca
Komparativne razlike u građi i razvoju krvožilnog sustava gmazova, ptica i domaćih sisavaca
Marijana-Tea Ivančić
Krvožilni sustav jedan je od prvih funkcionalnih sustava koja se razvija u embrionalnom razdoblju te je njegovo istraživanje bitno radi boljeg razumijevanja njegove anatomske građe u gmazova, ptica i domaćih sisavaca. U embrionalnom razdoblju srce nastaje iz splanhničnog mezoderma kao dvije endotelne cjevčice koje se spoje u jednu srčanu cijev koja se diferencira u višekomorno srce. U sisavaca, ptica i krokodila srce ima 4 komore, dok u ostalih gmazova 3. U gmazova se zbog...
Kompletna krvna slika poluvodenih kornjača roda Trachemis Spp. na području grada Zagreba
Kompletna krvna slika poluvodenih kornjača roda Trachemis Spp. na području grada Zagreba
Dagmar Dančuo
Crvenouhe kornjače su do unazad par godina bile popularni kućni ljubimci zbog jednostavnog održavanja, niske cijene i svoje veličine, a time su postale i česti veterinarski pacijenti. Starenjem rastu i postaju sve zahtjevnije što navodi mnogobrojne vlasnike na njihovo puštanje u okolna jezera čime se uzrokuju drastične promjene faune tih mjesta. U ovom istraživanju nasumično je izvađeno šest crvenouhih kornjača iz Maksimirskog jezera u gradu Zagrebu. Svakoj kornjači je...
Kontrola ilegalne primjene prirodnih spolnih hormona u stočarskoj industriji
Kontrola ilegalne primjene prirodnih spolnih hormona u stočarskoj industriji
Luka Radmanić
17ß-estradiol, progesteron i testosteron su najbitniji predstavnici triju skupina prirodnih steroidnih spolnih hormona koji su se upotrebljavali kao promotori rasta u intenzivnoj stočarskoj industriji. Njihov učinak na prirast i poboljšanje organoleptičkih svojstava je veoma pozitivan pa su se stoga i primjenjivali dugi niz godina u tovu životinja, sve dok se nisu otkrile nuspojave njihova djelovanja. Naime, dugotrajno korištenje ovih tvari ima toksične, mutagene, teratogene i...
Kosana mast - tradicijski proizvod Međimurja
Kosana mast - tradicijski proizvod Međimurja
Ivana Hasnaš
U okviru ovog rada opisana je tehnologija proizvodnje kosane masti odnosno „slanína“ u domaćinstvima na području Međimurja. Prikazani su rezultati istraživanja senzornih svojstava, mikrobiološke pretrage (n=6) i kemijskog sastava kosane masti. Senzornom pretragom nisu utvrđena značajnija odstupanja. Normiranim mikrobiološkim metodama određivan je broj aerobnih mezofilnih bakterija koji je iznosio 5,93 -7,87 log10 CFU/g, lipolitičkih bakterija 5,51- 7,93 log10 CFU/g i kvasaca i...

Pages