Pages

Mehanizam nastanka masne jetre tijekom prijelaznog razdoblja u mliječnih krava
Mehanizam nastanka masne jetre tijekom prijelaznog razdoblja u mliječnih krava
Roland Peša
Najkritičnije razdoblje za metabolizam visokomliječnih krava je prijelaz iz suhostaja u fazu rane laktacije. Krave tijekom visoke gravidnosti unose veću količinu energije od one koja je stvarno potrebna njihovom organizmu, pa se zbog toga višak energije skladišti. Prva faza laktacije najkritičnija je faza u proizvodnom ciklusu mliječnih krava, jer je organizam opterećen do krajnjih fizioloških granica. U ovoj fazi razvija se NEB. U prvoj trećini laktacije krave, zbog NEB-a i...
Metaboličke bolesti u mliječnih krava
Metaboličke bolesti u mliječnih krava
Andrej Osojnak
Metaboličke bolesti mliječnih krava uzrokuju znatan pad u proizvodnji mlijeka. Kao glavni uzrok promjena u metaboličkom stanju životinje smatra se negativan energetski status. Negativni energetski status dovodi do niza poremetnji u metabolizmu mliječnih krava. On je okidač za niz promjena u procesu glukoneogeneze i metabolizmu masnih kiselina. Nastanak bolesti poput ketoze i masne jetre u izravnoj je vezi sa ovim stanjem. Poznavanje etiologije ovih bolesti, daje nam mogućnost njihove...
Metaboličke miopatije konja
Metaboličke miopatije konja
Adela Smajlović
Mišići su jedan od najvažnijih komponenti u tijelu konja te čine velik udio njegove tjelesne mase. Skeletni mišići izvršavaju različite uloge u organizmu, ali u osnovi svi funkcioniraju na isti način, izmjenom perioda kontrakcije ili skraćivanja mišićnih vlakana i razdoblje opuštanja ili produljenje mišićnih vlakana. Za mišićni rad potreban je izvor energije odnosno adenozin trifosfat (ATP) koji može potjecati iz kreatin fosfata, glikolize ili oksidativnog metabolizma....
Metabolički i oksidacijski stres konja prilikom utrka daljinskog jahanja
Metabolički i oksidacijski stres konja prilikom utrka daljinskog jahanja
Karla Klobučar
Daljinsko jahanje fizički je najzahtjevnija disciplina konjičkog sporta. U istraživanje su uključena 53 konja koja su uspješno završila utrku na jednome od četiri promatrana natjecanja daljinskog jahanja u Republici Hrvatskoj. Uspoređivana je prosječna brzina kretanja i prosječno vrijeme oporavka konja u odnosu na dob, spol, pasminu i iskustvo te dužinu staze. Konjima su u svrhu istraživanja metaboličkog i oksidacijskog stresa uzimana dva uzorka krvi, prije i nakon utrke....
Metabolički sindrom u domaćih životinja
Metabolički sindrom u domaćih životinja
Ivan Šimunić
Pretilost je čimbenik koji se kako u ljudi, tako i u životinja povezuje s velikim brojem bolesti što za posljedicu ima skraćen životni vijek. U mesojeda je pretilost uzrok niza poremećaja, no za razliku od konja i ljudi, kod prvih nisu ustvrđeni sindromi povezanosti sa adipoznošću. Endokrinološki poremećaji pri metaboličkom sindromu rezultiraju inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2. Pojedine vrste adipokina masnog tkiva pridonose inzulinskoj rezistenciji. U konja s...
Metode dijagnostike tuberkuloze u krava
Metode dijagnostike tuberkuloze u krava
Marko Čanić
Tuberkuloza je zoonoza koja u svijetu još uvijek ima veliko značenje u zdravlju ljudi i životinja. Danas, 130 godina nakon otkrića, bolest je dobro upoznata, no unatoč dugogodišnjih mjera kontrole i suzbijanja i dalje predstavlja jedan od najvažnijih javno zdravstvenih problema u svijetu.Zbog toga joj se sa aspekta stočarske i prehrambene proizvodnje poklanja velika pažnja jer nanosi ogromne gubitke, a bolesne životinje i kontaminirani proizvodi predstavljaju izvor zaraze za...
Mikoplazme pasa
Mikoplazme pasa
Mihael Galović
Cilj ovog diplomskog rada bio je dati pregled mikoplazama izdvojenih iz uzoraka podrijetlom od pasa. Posebno smo se osvrnuli na etiološko značenje nalaza mikoplazama u pasa s različitim kliničkim očitovanjima, a rad je objedinio dosadašnja istraživanja o mikoplazmama pasa. U 40 godina, samo 50 publikacija obuhvatilo je polje mikoplazmologije pasa što pokazuje potrebu za daljnjim istraživanjima. Do sada je poznato 15 vrsta mikoplazama koje uzrokuju bolesti u pasa. Klinička...
Mikrobiološka kakvoća kuhanog sira iz okolice Duge Rese
Mikrobiološka kakvoća kuhanog sira iz okolice Duge Rese
Marija Đorđević
U okviru ovog rada opisan je tehnološki proces proizvodnje domaćeg kuhanog sira iz okolice Duge Rese. Prikazani su rezultati istraživanja senzorskih svojstava i mikrobiološke pretrage sireva (n=10). Nisu utvrđena značajnija odstupanja u senzoričkoj pretrazi. U obje skupine utvrđene su patogene bakterije (Listeria monocytogenes, te Listeria ivanovii i Listeria grayi) koje su u sir mogle dospjeti kao dio proizvodnog procesa ili su ga mogle naknadno kontaminirati u tijeku skladištenja....
Mikrobiološka kakvoća sireva na hrvatskom tržištu
Mikrobiološka kakvoća sireva na hrvatskom tržištu
Gabriela Barun
U radu je istražena mikrobiološka kvaliteta mekih (n=7), polutvrdih (n=9) i tvrdih sireva (n=20) na hrvatskom tržištu, a podrijetlom iz uvoza i domaće proizvodnje. Određivan je broj enterokoka, stafilokoka, bakterija mliječne kiseline, kvasaca i plijesni, aerobnih mezofilnih bakterija, enterobakterija, Escherichia coli te Listeria monocytogenes. Broj bakterija mliječne kiseline kretao se od 6–7 log CFU/g, enterokoka 3,5–4,5 log CFU/g i koagulaza-negativnih stafilokoka 3,5...
Mikrobiološki rizici u hrani životinjskog podrijetla
Mikrobiološki rizici u hrani životinjskog podrijetla
Lucija Bastiančić
Ovaj diplomski rad sadrži pregled najvažnijih uzročnika zoonoza na području Europske unije s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku. Bolesti uzrokovane kontaminiranom hranom ugrožavaju zdravlje ljudi diljem svijeta. Upravo zbog toga, sigurnost hrane je među vodećim prioritetima svjetskih zdravstvenih organizacija poput EFSA-e, WHO-a, OIE-a, Radne grupe za zoonoze itd... Ovaj rad, u svojoj suštini ukazuje na potrebu prepoznavanja i praćenja uzročnika bolesti od samog početka...
Mikroflora probavnog sustava glavate želve (Caretta caretta)
Mikroflora probavnog sustava glavate želve (Caretta caretta)
Elena Zinaić
Podaci o mikroflori probavnog sustava glavate želve i antimikrobnoj rezistenciji su poprilicno oskudni. Gastrointestinalna mikroflora gmazova se primarno sastoji od aerobnih i anaerobnih gram negativnih i gram pozitivnih bakterija, gljivica i protozoa. Vecina izolata su opisani kao oportunisticki patogeni koji mogu izazvati bolest u imunokompromitiranih ljudi i životinja. Cilj ovog rada je bio bolji uvid u mikrofloru probavnog sustava glavate želve i rezistenciju bakterijskih izolata na...
Mikroflora probavnog sustava poluvodenih kornjača roda Trachemys na području grada Zagreba
Mikroflora probavnog sustava poluvodenih kornjača roda Trachemys na području grada Zagreba
Nives Mašala
Gastrointestinalna mikroflora gmazova sastoji se od aerobnih i anaerobnih, gram-negativnih i gram-pozitivnih bakterija, gljivica i protozoa. Većina izolata opisani su kao oportunistički patogeni koji mogu izazvati bolest u imunokompromitiranih ljudi i životinja. Podaci o bolestima koje kornjače roda Trachemys mogu proširiti na druge populacije kornjača nisu poznate, no poznato je da mogu biti rezervoar bakterija roda Salmonella te su zbog toga prijetnja zdravlju ljudi, osobito...

Pages