diplomski rad
Utjecaj spola na masnokiselinski sastav tkiva kunića

Nelly Radić Brkić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za prehranu i dijetetiku životinja