diplomski rad
Epidemiološko istraživanje značajnih zoonoza u pasa i procjena rizika za zdravlje ljudi

Jelena Mraović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju