diplomski rad
Određivanje seroprevalencije i validacija seroloških metoda dijagnostike influence konja u kontinentalnoj Hrvatskoj

Keti Kovačević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom