diplomski rad
Ponašanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) u sezoni parenja

Marko Bagarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači