diplomski rad
Utjecaj hranidbe na kvalitetu mlijeka holstein-frizijskih krava

Zvonimir Zubčić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za prehranu i dijetetiku životinja