diplomski rad
Dijagnostika i liječenje pseudogravidnosti u koza

Daria Jurković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klinika za porodništvo i reprodukciju