diplomski rad
Određivanje fizioloških karakteristika i posebnosti spolnog ciklusa i rasplodne sezone u ovaca pasmine lička pramenka

Maja Platiša (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klinika za porodništvo i reprodukciju