diplomski rad
Učinci dugotrajne primjene hipnotika zolpidema u kulturi HEK 293 stanica sa stabilno eksprimiranim GABAa receptorima

Letizia Antonella Vukorep (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zavod za farmakologiju i toksikologiju