Pages

Cost-benefit analiza farme koza
Cost-benefit analiza farme koza
Ivana Sakač
Cost – benefit analiza je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju rezultati nekog projekta. S jedne strane gledaju se sve prednosti, koristi ili prihodi, a s druge strane gledaju se svi nedostatci, gubitci ili troškovi projekta za koji se analiza radi. Sve veličine koje ulaze u analizu moraju biti jednake mjerne jedinice, odnosno računaju se u novcu kao mjernoj jedinici. Da bi mogli reći da se radi o financijski isplativom projektu omjer prihoda i troškova mora biti...
Crossmatching u transfuziologiji pasa
Crossmatching u transfuziologiji pasa
Domagoj Tripalo
Transfuzije pune krvi u veterinarskoj medicini postale su sve češće i sastavni su dio spašavanja i liječenja kritično bolesnih životinja. Uobičajene situacije koje uključuju transfuziju su anemija koja ugrožava život od akutnog krvarenja ili kirurški gubitak krvi, hemolize od lijekova ili toksina, imunološki posredovane bolesti, teške regenerativne bolesti i neonatalnaizoeritroliza u mačića. Nadoknada eritrocita neophodna je kad hematokrit naglo padne ispod 20% kod pasa ili...
Deformacije kralježnice u glavoča travaša (Zosterisessor Ophiocephalus) iz Karinskog mora
Deformacije kralježnice u glavoča travaša (Zosterisessor Ophiocephalus) iz Karinskog mora
Ivana Giovanna Zupičić
Zbog učestalog pojavljivanja deformacija kralježnice u različitih uzrasta slobodno živuće populacije glavoča travaša iz Karinskog mora, rengenografski i patomorfološki opisani su utvrđeni deformiteti. Ustanovljena je učestalost njihovog pojavljivanja i utvrđene su histološke promjene u aksijalnom mišićju uzorkovanom u području deformiteta. U istraživanom uzorku glavoča travaša deformacije kralježnice utvrđene su u 11,2% primjeraka, te učestalije u manjih riba....
Degenerativna bolest aterioventrikularnih zalistaka u pasa primljenih na kliniku  za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2010.-2013.)
Degenerativna bolest aterioventrikularnih zalistaka u pasa primljenih na kliniku za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2010.-2013.)
Ivana Pintar
Degenerativna bolest atrioventrikulskih zalistaka je najučestalija je bolest srca u pasa (čini oko 75% svih bolesti srca), a promjenama su najčešće zahvaćeni mitralni zalisci. Bolest pripada u skupinu stečenih bolesti srca, a degenerativni proces karakteriziran je miksomatoznom proliferacijom i fibrozom rubova zalistaka i korda tendineja. Predstavlja najčešći uzrok mitralne regurgitacija u pasa. Uznapredovali degenerativni procesi dovode do pojave regurgitacije u području...
Diferencijacija glija-stanica u in vitro uvjetima
Diferencijacija glija-stanica u in vitro uvjetima
Robert Rebac
Tijekom sedam dana diferencijacije in vitro stanice su se u potpunosti diferencirale od progenitora oligodendrocita do potpuno zrelih, mijelinirajućih oligodendrocita. Prvog dana diferencijacije 99% stanica je olig2, sox2 i nestin pozitivno. Već prvog dana diferencijacije 88±2% stanica je o4 i o1 pozitivno, dok je svega 10% stanica gfap pozitivno. Trećeg dana diferencijacije udio olig2 pozitivnih stanica smanjuje se na 86±3% stanica dok se udio o4, o1 i gfap pozitivnih stanica...
Diferencijacija stanica u primarnoj kulturi neurona
Diferencijacija stanica u primarnoj kulturi neurona
Mladen Mirić
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je napraviti primarnu kulturu neurona podrijetlom iz dva mišja soja kroz 7 i 14 dana, opisati uzorak izražaja bjelančevine te ih međusobno usporediti. Stanice mišjeg soja GFP-LUC tijekom sedmog dana su se diferencirale u potpunosti u zrele neurone i astrocite, od kojih je GFP pozitivan u 100% diferenciranih stanica, dok su biljezi neurona (MAP2, ß3-tubulin i NeuN) pozitivni u 90% diferenciranih stanica, a biljeg astrocita GFAP u samo 10%,...
Diferencijalna dijagnostika i terapija bolesti prostate u pasa
Diferencijalna dijagnostika i terapija bolesti prostate u pasa
Nika Šperanda
Prostata je jedina akcesorna spolna žlijezda u pasa, a njena je funkcija tvorba prve i treće frakcije ejakulata i transport sperme. Bolesti prostate česta su oboljenja koja se uglavnom javljaju u starije populacije pasa. To su benigna hiperplazija, prostatičke i paraprostatičke ciste, prostatitis, apscesi prostate i neoplazije. Klinički znakovi koji se manifestiraju prilikom oboljenja prostate mogu biti vezani uz poremećaje mikturicije (strangurija, polakiurija, krv u urinu ili...
Dijagnosticiranje virusnog proljeva goveda serum-neutralizacijskim testom
Dijagnosticiranje virusnog proljeva goveda serum-neutralizacijskim testom
Sandra Cerovšek
Virusni proljev goveda je virusna bolest od koje prvenstveno obole goveda razlicite kategorije i dobi. Bolest u govedarskim farmama uzrokuje velike ekonomske štete, uglavnom u reproduktivnom pogledu. Serološki je pretraživana prisutnost virusa virusnog proljeva goveda u 41 uzorku seruma, upotrebom serum-neutralizacijskog testa. U ovom radu pretraživani su uzorci seruma koji su potjecali sa farme mlijecnih krava holštajn-frizijske pasmine goveda, gdje su životinje ocitovale klinicke...
Dijagnostika bolesti probavnog trakta u pasa pomoću ultrazvučne pretrage
Dijagnostika bolesti probavnog trakta u pasa pomoću ultrazvučne pretrage
Antonio Križanec
Ovaj diplomski rad počinje opisom pripreme pacijenta za ultrazvučnu pretragu probavnog sustava te opisom izvođenja same pretrage. Opisano je brijanje pacijenta i aplikacija akustičnog gela, odabir ultrazvučne sonde i različiti položaji pacijenta radi lakšeg pristupa i temeljitijeg pregleda probavnih organa. U daljnjem dijelu rada opisana je ultrazvučna anatomija pojedinih segmenata probavnog sustava u zdravih pasa (anatomski položaj želuca i crijeva, debljina i građa želučane i...
Dijagnostika hromosti u pasa
Dijagnostika hromosti u pasa
Vinko Zamuda
U ovom diplomskom radu pregledno je prikazana dijagnostika hromosti u pasa. Raznim kliničkim pretragama pokušava se postaviti dijagnoza i lokalizacija procesa koji uzrokuju hromost. Uz neizostavno uzimanje nacionala, anamneze i vršenja inspekcije, vrlo je važno napraviti palpaciju prednjih i stražnjih ekstremiteta prilikom čega se rade specijalni testovi koji olakšavaju put do konačne dijagnoze. Kompjuterizirana tomografija, magnetska rezonanca i nuklearna scintigrafija su metode...
Dijagnostika i liječenje bolesti usne šupljine u kunića
Dijagnostika i liječenje bolesti usne šupljine u kunića
Tajna Kovač
Bolesti usne šupljine smatraju se najcešcim poremecajima u kunica kucnih ljubimaca. Kunici su dvojezupci koji u gornjoj celjusti imaju iza sjekutica dva rudimentarna zuba, tzv. zaglodnjaka. Nemaju ocnjake, a izmedu sjekutica i pretkutnjaka postoji velika dijastema. Zbog kontinuiranog rasta zubiju kunici su vrlo skloni dentalnim poremecajima. Neadekvatan smještaj i hranidba znacajno utjecu na stecenu bolest zubiju kunica. Najcešca patologija usne šupljine kunica je:...
Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u  pasa
Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u pasa
Josip Fury
Hiperadrenokorticizam ili Cushingova bolest je bolest koja nastaje zbog dugotrajne izloženosti organizma prevelikim kolicinama izlucivanja kortizola. Zbog toga dolazi do gubitka normalnog odgovora mehanizma hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda, kao i do gubitka normalnog ritma sekrecije kortizola. Hiperadrenokorticizam dolazi u dva osnovna oblika, kao bolest nastala zbog bolesti hipofize ili zbog tumora nadbubrežne žlijezde. Vecina pasa s hiperadrenokorticizmom vrlo sporo razvija...

Pages