Pages

Higijena smještaja i držanja tovnih pilića u intenzivnom uzgoju
Higijena smještaja i držanja tovnih pilića u intenzivnom uzgoju
Marko Severinac
Uspješan tov pilića ovisi o nizu čimbenika, uključujući optimalne uvjete smještaja i držanja koji im osiguravaju zadovoljenje fizioloških potreba. Stalna kontrola mikroklimatskih čimbenika poput temperature, vlažnosti i kvalitete zraka, te učinkovito prozračivanje nastambe, neophodni su za ujednačen i produktivan rast pilića. Provedbom biosigurnosnih mjera, u cilju sprečavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, doprinosi se očuvanju zdravlja i dobrobiti tovnih...
Higijena, držanje i stres pilića u tovu
Higijena, držanje i stres pilića u tovu
Filip Lokin
U ovom preglednom diplomskom radu opisani su porijeklo peradi te ponašanje pilića u tovu s ciljem boljeg razumijevanja načina držanja te tehnologijom predviđenih ambijentalnih uvjeta. Zbog velikog broja životinja te kratkoće tova posebno su istaknute promjene u ponašanju te problemi koji nastaju, kao i posebna pozornost koja se posvećuje provođenju mjera biosigurnosti. Osobita pozornost posvećena je pojavi stresa te njegovom utjecaju na proizvodnost i dobrobit pilića. Iz...
Hiperestrogenizam u afričkog tvora (Mustela putorius furo) - terapijske mogućnosti
Hiperestrogenizam u afričkog tvora (Mustela putorius furo) - terapijske mogućnosti
Monika Jukić
Afrički tvor pripada porodici kuna. Postoje tri podvrste tvorova: Europski tvor (Mustela putorius), Crnonogi tvor (Mustela nigripes) i Sibirski tvor (Mustela eversmanni). U povijesti, tvorove se koristilo za lov na glodavce i zečeve. Oni su mali predatori koji lako savladaju plijen veći od njih samih. Podrijetlo domestificiranog tvora (Mustela putorius furo) je nepoznato. Ženke tvora su sezonski poliestrične. Sezona parenja tvorova počinje s produljivanjem dnevne svjetlosti. Hormon...
Hranidba mliječnih krava u tranziciji
Hranidba mliječnih krava u tranziciji
Mario Mravunac
Mliječna proizvodnja postaje sve intenzivnija, a životinje proizvode sve više što predstavlja velik stres na njihov organizam. Primjerice u SAD-u mliječne krave budu prosječno u proizvodnji samo tri laktacije, pa se nakon toga izlučuju. Glavni razlog je prevelik intenzitet proizvodnje koji dovodi do poremećaja u reprodukciji i metabolizmu hranjivih tvari. Prehrana u tranziciji nam je tu od velike važnosti jer putem nje možemo utjecati na pojavu metaboličkih i reproduktivnih...
Hranjenje kuje i štenaca tijekom gravidnosti i laktacije
Hranjenje kuje i štenaca tijekom gravidnosti i laktacije
Ana Ribičić
Od trenutka parenja pa do navršenog prvog mjeseca skotnosti, dakle, u doba kad tek predmnijevamo da je kuja začela, u pogledu apetita kuje nema vidljivih promjena (Bauer, 2000.). Preporuča se zamijeniti hranu kuji prije kočenja da ne bi došlo tada do probavnih smetnji. Ako je kuja idealne težine u vrijeme parenja, nije potrebno povećanje unosa hrane do petog tjedan graviditeta. Nakon petog ili šestog tjedna graviditeta, treba postupno povećavati unos hrane kuje, tako da joj je za...
Identifikacija i amtimikrobna osjetljivost bakterija izdvojenih iz pasa sa upalom vanjskog zvukovoda
Identifikacija i amtimikrobna osjetljivost bakterija izdvojenih iz pasa sa upalom vanjskog zvukovoda
Daniela Karmelić
Upala vanjskog zvukovoda pasa jedna je od najcešcih bolesti koje se susrecu u veterinarskoj praksi, te se procjenjuje da se javlja u otprilike 5 do 20% pasa. Bakterijske upale zvukovoda najcešce su sekundarna komplikacija primarnih uzroka kao što su atopijski dermatitis, alergije na hranu, strana tijela, paraziti, metabolicki poremecaji, poremecaji keratinizacije ili autoimune bolesti. Postupak otkrivanja primarnih i sekundarnih cimbenika kod upala vanjskog zvukovoda izuzetno je složeno,...
Ilegalni uvoz ovaca u Republiku Hrvatsku - sudski slučaj
Ilegalni uvoz ovaca u Republiku Hrvatsku - sudski slučaj
Ivan Pavliša
U radu je uz prikaz nalaza iz sudskog spisa ilegalnog uvoza ovaca uz prikaz zakonodavne veterinarske legislative koja je bila na „snazi“ u vrijeme pocinjenja nedozvoljenog uvoza i kasnije. Nije teško zakljuciti da u konkretnom slucaju djelatnici policijske postaje postupaju ispravno kada pošiljku ilegalno uvezenih ovaca prepuštaju jednom veterinarskom uredu. Djelatnici veterinarskog ureda izdaju Rješenje o oduzimanju pošiljke ovaca i provodenju karantene na trošak korisnika...
Izdvajanje i molekularna karakterizacija gljive vrste Macrorhabdus ornithogaster u uzgojima ptica kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske
Izdvajanje i molekularna karakterizacija gljive vrste Macrorhabdus ornithogaster u uzgojima ptica kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske
Ana Tominac
Infekcija gljivom iz skupine askomiceta Macrorhabdus ornithogaster, često nazvana megabakterija, uzrokuje izrazito tešku bolest u različitih vrsta ptica kućnih ljubimaca. Glavni izvor bolesti su zaražene ptice. Mnoge ptice nikad ne pokazuju znakove bolesti, ali zato konstantno šire uzročnika. Klinički znakovi ove bolesti su nespecifični i upućuju na kroničnu bolest. Kronična infekcija i upala žljezdanog želuca uzrokuje krvarenje u probavnom traktu, bezvoljnost i smrt. Uzročnik...
Izdvajanje i proširenost bakterije Gallibacterium anatis na farmama kokoši nesilica u Hrvatskoj
Izdvajanje i proširenost bakterije Gallibacterium anatis na farmama kokoši nesilica u Hrvatskoj
Alphius Mahoto Liyemo
Gallibacterium anatis čini dio prirodne mikroflore respiratornog i reproduktivnog trakta u peradi, no u određenim uvjetima može uzrokovati bolest. Loši zoohigijenski uvjeti i imunosupresija predisponirajući su čimbenici za pojavu bolesti. Ova bakterija uzrokuje salpingitis, oophoritis, peritonitis te posljedično smanjenu proizvodnju jaja, respiratorne lezije i povišen mortalitet. Ciljevi istraživanja su izolirati i utvrditi učestalost G.anatis kod kokoši nesilica u Hrvatskoj....
Izloženost pasa oblićima Dirofilaria sp.
Izloženost pasa oblićima Dirofilaria sp.
Ana Aračić
Dirofilaria repens i Dirofilaria immitis su nitasti crvi roda Dirofilaria koji parazitiraju u mesojeda, a mogu se naći i u ljudi. Adulti D. immitis se u većini slučajeva nalaze u srcu i pulmonarnim arterijama, a D. repens u potkožju. Najveći broj invadiranih pasa su asimptomatski nositelji parazita tako da se dijagnoza dirofilarioze u većini slučajeva postavlja slučajno. Cilj ovog istraživanja je bilo utvrditi prisutnost i vrstu mikrofilarija Dirofilaria sp., prisutnost protutijela...
Izloženost potrošača egzogenim estrogenima putem hrane i mogući utjecaj na ljudski razvoj i zdravlje
Izloženost potrošača egzogenim estrogenima putem hrane i mogući utjecaj na ljudski razvoj i zdravlje
Nikolina Kralj
Spolni hormoni dio su endokrinog sustava ljudi i životinja i kao takvi nalaze se fiziološki u biološkim materijalima (krv, mlijeko, meso). Fiziološke razine estradiola variraju ovisno o vrsti životinje, pasmini, dobi, spolu, hranidbi te načinu držanja. S obzirom na navedene čimbenike teško je odrediti fiziološke razine spolnih hormona u različitim kategorijama farmskih životinja. Nužno je poznavati fiziološke razine hormona da bi se lakše kontrolirala ilegalna uporaba hormona...
Izrada standardnog i tradicionalnog radnog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Izrada standardnog i tradicionalnog radnog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Vanja Iveljić
Potkovica postoji od davnina i kroz povijest je prolazila kroz „evoluciju“, koja se odvija i danas prema novim saznanjima i spoznajama. Za izradu kvalitetne potkovice potrebno je poznavanje anatomije i funkcije kopita kao i razlikovanje pravilnog oblika kopita i pravilnog stava od odstupanja. Takoder je za zadovoljstvo klijenta potrebna dobra suradnja veterinara i potkivaca. Unatoc postojanju kvalitetnih tvornickih potkovica uvijek ce postojati potreba za kovanim potkovicama s obzirom da...

Pages