Pages

Izrada standardnog ortopedskog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Izrada standardnog ortopedskog potkova u svrhu nastave na kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta
Hrvoje Karaula
Potkovica postoji od davnina i kroz povijest je prolazila kroz „evoluciju“, koja se odvija i danas prema novim saznanjima i spoznajama. Za izradu kvalitetne potkovice potrebno je poznavanje anatomije i funkcije kopita kao i razlikovanje pravilnog oblika kopita i pravilnog stava od odstupanja. Takoder je za zadovoljstvo klijenta potrebna dobra suradnja veterinara i potkivaca. Unatoc postojanju kvalitetnih tvornickih potkovica uvijek ce postojati potreba za kovanim potkovicama s obzirom da...
Javnozdravstveni značaj fermentiranih mesnih proizvoda
Javnozdravstveni značaj fermentiranih mesnih proizvoda
Mateja Hendak
U radu su prikazani neki od najvažnijih mikrobioloških, kemijskih i toksikoloških rizika u proizvodnji fermentiranih mesnih proizvoda. Kompleksnost proizvodnje zahtijeva strogo provođenje dobre higijenske i proizvođačke prakse, budući se radi o gotovoj hrani koja se konzumira bez toplinske ili neke druge obrade. Pojedini rizici mogu se provlačiti kroz lanac proizvodnje od polja do stola, dok drugi nastaju tehnološkim intervencijama u procesu prerade mesa. Antimikrobna rezistencija...
Kakvoća i mikrobiološka ispravnost kuhanog sira
Kakvoća i mikrobiološka ispravnost kuhanog sira
Leo Salopek
Kuhani sir je vrlo čest proizvod koji se dobiva odsirovog mlijeka. Cilj rada je bio odrediti kemijski i mikrobiološki sastav svježeg sirovog mlijeka i njegov utjecaj na senzorička, kemijska i mikrobiološka svojstva kuhanih sireva. Istraživanjem smo dokazali razlike u senzoričkim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima između dva gospodarstva. Kemijskom analizom smo sireve klasificirali u skupinu polutvrdih punomasnih sireva. Mikrobiološkom analizom smo ustanovili nesukladnosti na...
Kakvoća plave  usoljenje ribe (srdele)
Kakvoća plave usoljenje ribe (srdele)
Stefani Levak
Riba je oduvijek bila iznimno važna u prehrani ljudi zahvaljujući svojim gastronomskim i nutritivnim vrijednostima. Tijekom povijesti razvijali su se različiti načini konzerviranja ribe ne bi li se očuvala njena kakvoća, a najpoznatija metoda je soljenje. Cilj je ovoga rada bio opisati tehnologiju proizvodnje usoljenih srdela ulovljenih u slobodnom moru te utvrditi kemijski sastav i kakvoću gotovog proizvoda. Analize su obavljene na uzorcima usoljene srdele iz konzerve zapremnine 5...
Kanini kutani histiocitom: Citološke karakteristike - retrospektivni prikaz slučajeva dijagnosticiranih na Zavodu za veterinarsku patologiju 2009.-2018.
Kanini kutani histiocitom: Citološke karakteristike - retrospektivni prikaz slučajeva dijagnosticiranih na Zavodu za veterinarsku patologiju 2009.-2018.
Anja Kampuš
Cilj ovog rada bio je naglasiti važnost uzimanja uzoraka za citološku pretragu, bolje razumijevanje citoloških karakteristika kaninog kutanog histiocitma i povezanost upalnih stanica s tumorskom regresijom. Citološka pretraga vrlo je vrijedna dijagnostička metoda u dijagnostici kaninog kutanog histiocitoma zbog točnosti, brzine, jednostavnosti i prihvatljive cijene. Ovo istraživanje provedeno je na 20 citoloških preparata iz arhive Zavoda za veterinarsku patologiju Veterinarskog...
Karakterizacija poliklonskih antitijela IgY iz kokošjih jaja za protein CA 15-3 te njihova specifičnost za homologni protein u serumu kuja
Karakterizacija poliklonskih antitijela IgY iz kokošjih jaja za protein CA 15-3 te njihova specifičnost za homologni protein u serumu kuja
Leo Jakšić
Neoplazije u pasa uzrokuju preko 50% uginuća u dobi iznad 10 godina, a najčešća u ženki pasa je neoplazija mliječne žlijezde, koja se može javiti već u dobi od 4 godine. Osim benignih, lokaliziranih oblika ove bolesti, u čak 80% slučajeva može se javiti u malignom obliku s metastazama po organizmu. Mogućnost pravovremene terapije u slučaju neoplazije mliječne žlijezde danas pridonosi izlječenju ili značajnom produženju života oboljelog psa kao i boljim uvjetima života,...
Kemijski sastav i kakvoća kuhanog sira
Kemijski sastav i kakvoća kuhanog sira
Ninoslav Roštan
U radu su prikazani rezultati istraživanja senzorskih svojstava i kemijskog sastava domaceg kuhanog sira (n=10) podrijetlom od privatnog proizvodaca iz okolice Zagreba. Svi sirevi proizvedeni su po tradicionalnoj recepturi koja je opisana u radu. Nisu utvrdena znacajnija odstupanja u senzorickoj pretrazi. Pretraženi domaci kuhani sir pripada skupini polutvrdih masnih sireva.
Kemijski sastav i kakvoća pršuta
Kemijski sastav i kakvoća pršuta
Monika Tomić
Pršut je jedan od najcjenjenijih i najkvalitetnijih zaštićenih proizvoda Republike Hrvatske, a njegova proizvodnja vezana je uz priobalno područje. Tehnološki proces proizvodnje razlikuje se od regije do regije. S obzirom na različitosti sirovine, tehnološkog procesa i uvjeta proizvodnje dalmatinski i drniški pršut imaju oznaku zemljopisnog podrijetla, dok je istarski pršut zaštićen oznakom izvornosti. Cilj ovoga rada bio je usporediti kakvoću pršuta različitih regija....
Kemijski spojevi kao indikatori nastanka Diabetes Mellitusa u mačaka
Kemijski spojevi kao indikatori nastanka Diabetes Mellitusa u mačaka
Marko Ružić
Diabetes mellitus jedna je od najčešćih endokrinopatija kod mačaka. Nastaje zbog nedostatka inzulina. Razlikuju se dva tipa dijabetesa – ovisan o inzulinu (DMOI), izrazito rijedak kod mačaka, i neovisan o inzulinu (DMNI). Kemijski markeri dijabetesa kemijski su spojevi iz krvi i urina. Konačna dijagnoza dijabetesa kod mačaka postavlja se na temelju kliničkih znakova bolesti i rezultata laboratorijskih testova krvi i urina. Kod mačaka je česta hiperglikemija izazvana stresom....
Klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa
Klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa
Maša Pita
U ovom diplomskom radu pregledno je prikazana klinička primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova u pasa. NSPUL-ovi imaju široku primjenu u veterinarskih ortopedskih pacijenata, a najčešće se koriste u postoperativnom razdoblju te u dugoročnom liječenju osteoartritisa. Nuspojave primjene ove skupine lijekova vezane su uz direktna ili indirektna oštećenja probavnog sustava, bubrega i jetre. Razvojem novih, COX-2 selektivnih NSPUL-ova, mogućnost nastanka gore navedenih nuspojava...
Kliničke manifestacije disbalansa razine minerala u  hranidbi pasa i mačaka
Kliničke manifestacije disbalansa razine minerala u hranidbi pasa i mačaka
Karmela Nina Barać
Minerali su anorganski elementi potrebni za normalno funkcioniranje organizma koji pripadaju esencijalnim nutrijentima odgovornim za razliĉite funkcije u tijelu. Postoje znaĉajni meĊusobni odnosi meĊu mnogim mineralima koji mogu utjecati na apsorpciju, metabolizam i njihovu ulogu u organizmu. Sagledavanje problematike deficita i suficita minerala u prehrani pasa i maĉaka sa kliniĉkog aspekta njihove manifestacije od kljuĉnog je znaĉenja. Disbalans minerala u obroku kod kućnih...
Kliničke značajke hipoadrenokorticizma u pasa - obrada kliničkih slučajeva
Kliničke značajke hipoadrenokorticizma u pasa - obrada kliničkih slučajeva
Magdalena Palić
Hipoadrenokorticizam (Addisonova bolest) je rijedak endokrinološki poremećaj koji nastaje zbog djelomičnog ili potpunog gubitka funkcije kore nadbubrežne žlijezde. Klinička slika hipoadrenokorticizma je promjenjiva i karakterizirana oscilacijama u pojavnosti i jačini simptoma koji su nespecifični a mogu uključivati znakove od strane gotovo svih organskih sustava. Upravo zbog toga Addisonova bolest se često i lako može previdjeti od strane kliničara, odnosno biti pogrešno...

Pages