Pages

Kvaliteta mesnih pripravaka od janjećeg mesa
Kvaliteta mesnih pripravaka od janjećeg mesa
Ivana Josić
U radu je opisana proizvodnja i kvaliteta mesnih pripravaka na bazi janjećeg mesa uz dodatak junetine. Meso je potjecalo od zdravih ţivotinja, koje su odabrane na osnovu biokemijskih pokazatelja, odnosno nalaza serumskih bjelanĉevina creske ovce. Cilj je ovoga rada bilo utvrditi senzorske znaĉajke te kemijski sastav i kakvoću pripravaka od mljevenog mesa na bazi janjetine kao inovativnog proizvoda na trţištu. Na osnovi biokemijskih pokazatelja odabrano je 8 ţivotinja. Odabrana mlada...
Kvaliteta paštete od janjećeg mesa
Kvaliteta paštete od janjećeg mesa
Fabijan Barbić
Pašteta je prehrambeni proizvod različitog sirovinskog sastava o čemu ovisi njegova nutritivna i prehrambena vrijednosti koji se koristi u svakodnevnoj prehrani diljem svijeta. Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati tehnološki proces proizvodnje paštete od janjećeg mesa, te utvrditi kakvoću gotovog proizvoda kao i kemijski sastav istoga. Za potrebe rada korišteno je 7 uzoraka. Svi parametri senzoričke pretrage janjeće paštete ocijenjeni su sa zadovoljavajućim ocjenama, te je...
Liječenje bolesti medijalnog odjeljka lakatnog zgloba u pasa
Liječenje bolesti medijalnog odjeljka lakatnog zgloba u pasa
Iva Zečević
Bolest medijalnog odjeljka lakatnog zgloba odnosi se na vidljivu hromost, smanjen opseg kretnji zgloba, bol i degenerativne promjene kao posljedica različitih oblika fragmentacije medijalnog koronoidnog izdanka i patoloških promjena na hrskavici trochlee humeri, sa mogućom inkongruencijom samoga zgloba. Inkongruencija zgloba se može javiti zasebno ili u kombinaciji sa bolestima medijalnog koronoidnog izdanka i bolestima hrskavice. Najčešće je dijagnosticirana kod mladih pasa,...
Liječenje i prognoza izljeva u osrčje u pasa
Liječenje i prognoza izljeva u osrčje u pasa
Tea Dodig
Izljevi u osrčje najčešća su bolest osrčja u pasa, a predstavljaju pretjerano nakupljanje tekućine u perikardijalnoj šupljini. Bolest je najčešće zabilježena u srednje velikih i velikih pasmina srednje i starije dobi. Klinčki znakovi najčešće su nespecifični, ali se provođenjem rentgenološke i/ili ehokardiografske pretrage (koja čini zlatni standard u dijagnostici ove bolesti) vrlo brzo može utvrditi izljev u osrčje. Pristup liječenju izljeva u osrčje ovisi o...
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom
Ivana Milanković
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom Potkoljenica zbog svog anatomskog položaja često je izložena traumama, koje najčešće zahvaćaju mlađe životinje. Stoga je vrlo bitno upoznati se sa načinima sanacije lomova. Rad je temeljen na upotrebi vanjskog fiksatora kao jednostavne, učinkovite i često jedine metode izbora u liječenju lomova. Suvremeni trendovi osteosinteze obuhvaćaju biološke pristupe i AOVET principe liječenja lomova poput “minimal invasive...
Liječenje otvorenih lomova u pasa i mačaka
Liječenje otvorenih lomova u pasa i mačaka
Marina Sinković
Procjenjuje se da 5-10% svih lomova čine otvoreni lomovi. Klasifikacija otvorenih lomova pomaže pri procjeni rizika od komplikacija i funkcionalnog ishoda, a koristi se Gustilo – Andersenova klasifikacija. Koštano cijeljenje složeni je fiziološki proces koji podrazumijeva koordinirano djelovanje većega broja stanica i njihovih prekurzora kao odgovor na ozljedu, a posljedica je potpuna obnova jednakovrijednoga koštanog tkiva te preuzimanje fiziološke funkcije tog tkiva. Tijekom...
Lipidni sastav jetre, mišića i masnog tkiva sivog vuka (Canis Lupus) u Hrvatskoj
Lipidni sastav jetre, mišića i masnog tkiva sivog vuka (Canis Lupus) u Hrvatskoj
Daria Octenjak
Lipidni sastav tkiva vrlo je promjenjiv i ovisan o načinu prehrane. Praćenje lipidnog sastava različitih tkiva može se dobiti uvid u hranidbene navike životinje, fiziološki i zdravstveni status te kvalitetu staništa. Cilj ovog rada bio utvrditi lipidni sastav jetre, potkožnog i perirenalnog masnog tkiva te m. gluteus superficialiss, m. semitendinosus, m. vastus lateralis ženki i mužjaka sivog vuka Hrvatske te odstupanja u sastavu masnih tvari s obzirom na spol, tjelesnu masu i...
Medijalno iščašenje ivera u pasa
Medijalno iščašenje ivera u pasa
Anja Samardžić
Medijalno iščašenje ivera česta je pojava i uzrok šepanja u malih pasmina pasa stoga ima velik značaj u veterinarskoj praksi. Međutim, kirurško liječenje lakših slučajeva često se izbjegava i ne smatra bitnim. Iščašenje većinom nastane zbog traume, ali može biti prisutno već pri rođenju što je često povezano s težim deformacijama kostiju. Težina kliničkih znakova ovisi o stupnju iščašenja ivera, a u nekim slučajevima kada nema kliničkih znakova do dijagnoze se...
Mehanizam nastanka masne jetre tijekom prijelaznog razdoblja u mliječnih krava
Mehanizam nastanka masne jetre tijekom prijelaznog razdoblja u mliječnih krava
Roland Peša
Najkritičnije razdoblje za metabolizam visokomliječnih krava je prijelaz iz suhostaja u fazu rane laktacije. Krave tijekom visoke gravidnosti unose veću količinu energije od one koja je stvarno potrebna njihovom organizmu, pa se zbog toga višak energije skladišti. Prva faza laktacije najkritičnija je faza u proizvodnom ciklusu mliječnih krava, jer je organizam opterećen do krajnjih fizioloških granica. U ovoj fazi razvija se NEB. U prvoj trećini laktacije krave, zbog NEB-a i...
Metaboličke bolesti u mliječnih krava
Metaboličke bolesti u mliječnih krava
Andrej Osojnak
Metaboličke bolesti mliječnih krava uzrokuju znatan pad u proizvodnji mlijeka. Kao glavni uzrok promjena u metaboličkom stanju životinje smatra se negativan energetski status. Negativni energetski status dovodi do niza poremetnji u metabolizmu mliječnih krava. On je okidač za niz promjena u procesu glukoneogeneze i metabolizmu masnih kiselina. Nastanak bolesti poput ketoze i masne jetre u izravnoj je vezi sa ovim stanjem. Poznavanje etiologije ovih bolesti, daje nam mogućnost njihove...
Metaboličke miopatije konja
Metaboličke miopatije konja
Adela Smajlović
Mišići su jedan od najvažnijih komponenti u tijelu konja te čine velik udio njegove tjelesne mase. Skeletni mišići izvršavaju različite uloge u organizmu, ali u osnovi svi funkcioniraju na isti način, izmjenom perioda kontrakcije ili skraćivanja mišićnih vlakana i razdoblje opuštanja ili produljenje mišićnih vlakana. Za mišićni rad potreban je izvor energije odnosno adenozin trifosfat (ATP) koji može potjecati iz kreatin fosfata, glikolize ili oksidativnog metabolizma....
Metabolički i oksidacijski stres konja prilikom utrka daljinskog jahanja
Metabolički i oksidacijski stres konja prilikom utrka daljinskog jahanja
Karla Klobučar
Daljinsko jahanje fizički je najzahtjevnija disciplina konjičkog sporta. U istraživanje su uključena 53 konja koja su uspješno završila utrku na jednome od četiri promatrana natjecanja daljinskog jahanja u Republici Hrvatskoj. Uspoređivana je prosječna brzina kretanja i prosječno vrijeme oporavka konja u odnosu na dob, spol, pasminu i iskustvo te dužinu staze. Konjima su u svrhu istraživanja metaboličkog i oksidacijskog stresa uzimana dva uzorka krvi, prije i nakon utrke....

Pages