Pages

Koža i kožne tvorbe kao pasminsko svojstvo u kokoši Hrvatica
Koža i kožne tvorbe kao pasminsko svojstvo u kokoši Hrvatica
Jelena Petošević
Autohtona pasmina kokoši Hrvatica nastala je početkom 20. stoljeća križanjem domaće kokoši s pijetlom Leghorn, a konačni izgled i odlike dobila križanjem s pasminom Wellsummer. Kokoši Hrvatice su nježnog i elegantnog izgleda, male glave, trokutastog tipa tijela i jedinstvenog genoma kojim se ova pasmina izdvaja od ostalih pasmina kokoši. Na području Republike Hrvatske razlikuje se crveni, crni, jarebičasto-zlatni i crno-zlatni soj ove kokoši. Za sve su sojeve karakteristični...
Kreiranje vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama)
Kreiranje vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama)
Ines Vranešević
Ciljevi ovog rada bili su dizajnirati vrsno specificne pocetnice za umnažanje kontrolne regije mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama), te optimizirati PCR protokol za korištenje tih pocetnica. Pocetnice su dizajnirane temeljem sekvenci jelena lopatara preuzetih iz genske baze podataka GenBank uz korištenje WEB aplikacije za izradu pocetnica. Odredena je duljina pocetnica, mjesto vezivanja i duljina PCR produkta. Pocetnice se koriste za identifikaciju jelena lopatara i razlikovanje...
Krivolov - prikaz sudskog slučaja
Krivolov - prikaz sudskog slučaja
Jakov Žunić
Svrha diplomskog rada je ukazati na znacaj sudsko veterinarskog vještacenja kada postoji osnovana sumnja na pocinjenje kaznenog dijela protuzakonitog lova odnosno krivolovu. U današnje vrijeme krivolov predstavlja veliki problem lovoovlaštenicima i uzgajivacima divljaci. Za potrebe rješavanja razmatranog kaznenog predmeta K-58/08. sud je povjerio izradu balistickog vještacenja Centru za kriminalna vještacenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te veterinarskog...
Kronični proljev u mačaka
Kronični proljev u mačaka
Jurica Tršan
Kronični proljev u mačaka definiran je kao kontinuirani proljev koji traje više od 2 ili 3 tjedna ili kao intermitentne, povremene epizode proljevaste stolice. On moţe biti porijeklom iz tankog ili debelog crijeva i nastaje kao posljedica malapsorpcije, povećane sekrecije, povećane propusnosti sluznice i poremećaja motiliteta crijeva. Kronični proljev u mačaka predstavlja izazov za svakog kliničara. Najvaţniji uzroci kroničnog proljeva su parazitarne invazije, upalna bolest...
Kvalitativne i kvantitativne promjene krvnih stanica gmazova
Kvalitativne i kvantitativne promjene krvnih stanica gmazova
Ines Veršec
Hematologija gmazova je područje koje se u posljednjih nekoliko desetljeća počelo razvijati i istraživati zbog sve većeg broja gmazova koji se drže kao kućni ljubimci, a time su i češći pacijenti u veterinarskim ambulantama. Izrada krvne slike gmazova je postupak koji se za sada još ne radi u kliničkoj veterinarskoj praksi, ali upoznavanjem hematologije i načinima određivanja hematoloških parametara u gmazova otvara se mogućnost i veterinarima male prakse da rutinski odrede...
Kvaliteta mesnih pripravaka od janjećeg mesa
Kvaliteta mesnih pripravaka od janjećeg mesa
Ivana Josić
U radu je opisana proizvodnja i kvaliteta mesnih pripravaka na bazi janjećeg mesa uz dodatak junetine. Meso je potjecalo od zdravih ţivotinja, koje su odabrane na osnovu biokemijskih pokazatelja, odnosno nalaza serumskih bjelanĉevina creske ovce. Cilj je ovoga rada bilo utvrditi senzorske znaĉajke te kemijski sastav i kakvoću pripravaka od mljevenog mesa na bazi janjetine kao inovativnog proizvoda na trţištu. Na osnovi biokemijskih pokazatelja odabrano je 8 ţivotinja. Odabrana mlada...
Kvaliteta paštete od janjećeg mesa
Kvaliteta paštete od janjećeg mesa
Fabijan Barbić
Pašteta je prehrambeni proizvod različitog sirovinskog sastava o čemu ovisi njegova nutritivna i prehrambena vrijednosti koji se koristi u svakodnevnoj prehrani diljem svijeta. Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati tehnološki proces proizvodnje paštete od janjećeg mesa, te utvrditi kakvoću gotovog proizvoda kao i kemijski sastav istoga. Za potrebe rada korišteno je 7 uzoraka. Svi parametri senzoričke pretrage janjeće paštete ocijenjeni su sa zadovoljavajućim ocjenama, te je...
Liječenje bolesti medijalnog odjeljka lakatnog zgloba u pasa
Liječenje bolesti medijalnog odjeljka lakatnog zgloba u pasa
Iva Zečević
Bolest medijalnog odjeljka lakatnog zgloba odnosi se na vidljivu hromost, smanjen opseg kretnji zgloba, bol i degenerativne promjene kao posljedica različitih oblika fragmentacije medijalnog koronoidnog izdanka i patoloških promjena na hrskavici trochlee humeri, sa mogućom inkongruencijom samoga zgloba. Inkongruencija zgloba se može javiti zasebno ili u kombinaciji sa bolestima medijalnog koronoidnog izdanka i bolestima hrskavice. Najčešće je dijagnosticirana kod mladih pasa,...
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom
Ivana Milanković
Liječenje loma potkoljenice vanjskim fiksatorom Potkoljenica zbog svog anatomskog položaja često je izložena traumama, koje najčešće zahvaćaju mlađe životinje. Stoga je vrlo bitno upoznati se sa načinima sanacije lomova. Rad je temeljen na upotrebi vanjskog fiksatora kao jednostavne, učinkovite i često jedine metode izbora u liječenju lomova. Suvremeni trendovi osteosinteze obuhvaćaju biološke pristupe i AOVET principe liječenja lomova poput “minimal invasive...
Liječenje otvorenih lomova u pasa i mačaka
Liječenje otvorenih lomova u pasa i mačaka
Marina Sinković
Procjenjuje se da 5-10% svih lomova čine otvoreni lomovi. Klasifikacija otvorenih lomova pomaže pri procjeni rizika od komplikacija i funkcionalnog ishoda, a koristi se Gustilo – Andersenova klasifikacija. Koštano cijeljenje složeni je fiziološki proces koji podrazumijeva koordinirano djelovanje većega broja stanica i njihovih prekurzora kao odgovor na ozljedu, a posljedica je potpuna obnova jednakovrijednoga koštanog tkiva te preuzimanje fiziološke funkcije tog tkiva. Tijekom...
Lipidni sastav jetre, mišića i masnog tkiva sivog vuka (Canis Lupus) u Hrvatskoj
Lipidni sastav jetre, mišića i masnog tkiva sivog vuka (Canis Lupus) u Hrvatskoj
Daria Octenjak
Lipidni sastav tkiva vrlo je promjenjiv i ovisan o načinu prehrane. Praćenje lipidnog sastava različitih tkiva može se dobiti uvid u hranidbene navike životinje, fiziološki i zdravstveni status te kvalitetu staništa. Cilj ovog rada bio utvrditi lipidni sastav jetre, potkožnog i perirenalnog masnog tkiva te m. gluteus superficialiss, m. semitendinosus, m. vastus lateralis ženki i mužjaka sivog vuka Hrvatske te odstupanja u sastavu masnih tvari s obzirom na spol, tjelesnu masu i...
Medijalno iščašenje ivera u pasa
Medijalno iščašenje ivera u pasa
Anja Samardžić
Medijalno iščašenje ivera česta je pojava i uzrok šepanja u malih pasmina pasa stoga ima velik značaj u veterinarskoj praksi. Međutim, kirurško liječenje lakših slučajeva često se izbjegava i ne smatra bitnim. Iščašenje većinom nastane zbog traume, ali može biti prisutno već pri rođenju što je često povezano s težim deformacijama kostiju. Težina kliničkih znakova ovisi o stupnju iščašenja ivera, a u nekim slučajevima kada nema kliničkih znakova do dijagnoze se...

Pages