Pages

Analiza srodnosti dinarske populacije euroazijskog risa (Lynx Lynx) pomoću mikrosatelitskih markera
Analiza srodnosti dinarske populacije euroazijskog risa (Lynx Lynx) pomoću mikrosatelitskih markera
Martina Đurčević
Dinarska populacija euroazijskog risa (Lynx lynx) razvila se reintrodukcijom šest jedinki koje su 1973. godine naseljene iz slovackih Karpata u Sloveniju, odakle se populacija proširila u Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Danas se smatra da je u Hrvatskoj prisutno najviše 40 do 60 jedinki, te da su uzroci ugroženosti populacije krivolov, nedostatak plijena i niska genska raznolikost uzrokovana parenjem u srodstvu. Istraživanja su dokazala nisku raznolikost alela mikrosatelitnih lokusa...
Aseptična nekroza glave i vrata bedrene kosti u pasa
Aseptična nekroza glave i vrata bedrene kosti u pasa
Jasmina Vidović
Asepticna osteonekroza glave i vrata bedrene kosti (Legg Calve Perthesova bolest) javlja se u pasa malih pasmina, s nalazom ishemicne osteonekroze glave femura. Najcešce je opisana u pasmina malih terijera, s izraženom genetskom i pasminskom predispozicijom. U osnovi je degenarativna etiologija bolesti, no tocan uzrok nastanku bolesti nije jasan. Klinicka slika ukljucuje razlicit stupanj šepavosti stražnjeg ekstremiteta, uz istaknut gubitak funcije i bolnost. Javlja se nedovoljna...
Bernski planinski pas
Bernski planinski pas
Joško Ćoko
Bernski planinski pas međunarodno je priznata pasmina podrijetlom iz Švicarske. Kroz povijest služio je švicarskim stočarima u obavljanju svakodnevnih poslova vezanih uz poljoprivredu ali i za stražu te obranu od predatora. Vremenom, radna sposobnost i agresivnost pasmine bila je sve manje potrebna. Kontinuiranim odabirom jedinki tijekom dvadesetog stoljeća pasmina se razvila u obiteljskog psa kakvog danas poznajemo. Uz bernske planinske pse, povezuju se mnoge pozitivne...
Biokemijski i hematološki parametri kao pokazatelji zdravstvenog stanja pasa tijekom treninga
Biokemijski i hematološki parametri kao pokazatelji zdravstvenog stanja pasa tijekom treninga
Sara Jalšovec
Fizicka aktivnost u vidu vježbanja i treniranja održava i poboljšava funkcionalne fizicke sposobnosti te je bitan cimbenik u prevenciji, lijecenju i rehabilitaciji mnogih bolesti. Kao i kod ljudi, i u pasa je bitan nacin izvodenja vježbi, intenzitet, sama kondicija psa, utreniranost i prehrana. Svi ti cimbenici ako se pravilno ne koriste mogu uzrokovati poremetnje u organizmu prilikom vježbanja. Aerobna aktivnost ukljucuje porast broja eritrocita, povecanje protoka krvi, sadržaja...
Bolesti kože na nametničkoj osnovi
Bolesti kože na nametničkoj osnovi
Karolina Ećimović
U ovom radu obradene su glavne karakteristike fiziologije i patologije kože u domacih životinja. Spomenute su glavne karatkeristike grade kože, njena uloga, mehanizam, propedeutika. Zatim je obradeno koji su sve to nametnici koji napadaju kožu, potkožje i dlaku, uzrokujuci zdravstvene probleme. Spomenute su i najcešce greške koje uzgajivaci ili vlasnici životinja cine koje se mogu odraziti na samu proizvodnju ali i na zdravlje životinje. Odredeni poremecaji se teško mogu izlijeciti...
CT mijelografska dijagnostika torakolumbalnog segmenta kralježnice u psa
CT mijelografska dijagnostika torakolumbalnog segmenta kralježnice u psa
Katarina Lojen
Patološki promijenjen mijelogram karakteristican je po promjenama velicine i položaja subarahnoidnog kontrastnog sredstva u kralježnici, te širini i gustoci sjene spinalne moždine. Mijelografske promjene mogu se svrstati kao ekstraduralne, intraduralne-ekstramedularne, intramedularno oticanje i intramedularno ovapnjenje. Ekstraduralne ili intramedularne promjene mogu nastati kod protruzije diska. Protruzija diska uzrokuje ekstraduralne promjene koje su karakteristicne po tankom i...
Cost-benefit analiza farme koza
Cost-benefit analiza farme koza
Ivana Sakač
Cost – benefit analiza je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju rezultati nekog projekta. S jedne strane gledaju se sve prednosti, koristi ili prihodi, a s druge strane gledaju se svi nedostatci, gubitci ili troškovi projekta za koji se analiza radi. Sve veličine koje ulaze u analizu moraju biti jednake mjerne jedinice, odnosno računaju se u novcu kao mjernoj jedinici. Da bi mogli reći da se radi o financijski isplativom projektu omjer prihoda i troškova mora biti...
Deformacije kralježnice u glavoča travaša (Zosterisessor Ophiocephalus) iz Karinskog mora
Deformacije kralježnice u glavoča travaša (Zosterisessor Ophiocephalus) iz Karinskog mora
Ivana Giovanna Zupičić
Zbog učestalog pojavljivanja deformacija kralježnice u različitih uzrasta slobodno živuće populacije glavoča travaša iz Karinskog mora, rengenografski i patomorfološki opisani su utvrđeni deformiteti. Ustanovljena je učestalost njihovog pojavljivanja i utvrđene su histološke promjene u aksijalnom mišićju uzorkovanom u području deformiteta. U istraživanom uzorku glavoča travaša deformacije kralježnice utvrđene su u 11,2% primjeraka, te učestalije u manjih riba....
Degenerativna bolest aterioventrikularnih zalistaka u pasa primljenih na kliniku  za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2010.-2013.)
Degenerativna bolest aterioventrikularnih zalistaka u pasa primljenih na kliniku za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2010.-2013.)
Ivana Pintar
Degenerativna bolest atrioventrikulskih zalistaka je najučestalija je bolest srca u pasa (čini oko 75% svih bolesti srca), a promjenama su najčešće zahvaćeni mitralni zalisci. Bolest pripada u skupinu stečenih bolesti srca, a degenerativni proces karakteriziran je miksomatoznom proliferacijom i fibrozom rubova zalistaka i korda tendineja. Predstavlja najčešći uzrok mitralne regurgitacija u pasa. Uznapredovali degenerativni procesi dovode do pojave regurgitacije u području...
Dijagnosticiranje virusnog proljeva goveda serum-neutralizacijskim testom
Dijagnosticiranje virusnog proljeva goveda serum-neutralizacijskim testom
Sandra Cerovšek
Virusni proljev goveda je virusna bolest od koje prvenstveno obole goveda razlicite kategorije i dobi. Bolest u govedarskim farmama uzrokuje velike ekonomske štete, uglavnom u reproduktivnom pogledu. Serološki je pretraživana prisutnost virusa virusnog proljeva goveda u 41 uzorku seruma, upotrebom serum-neutralizacijskog testa. U ovom radu pretraživani su uzorci seruma koji su potjecali sa farme mlijecnih krava holštajn-frizijske pasmine goveda, gdje su životinje ocitovale klinicke...
Dijagnostika i liječenje bolesti usne šupljine u kunića
Dijagnostika i liječenje bolesti usne šupljine u kunića
Tajna Kovač
Bolesti usne šupljine smatraju se najcešcim poremecajima u kunica kucnih ljubimaca. Kunici su dvojezupci koji u gornjoj celjusti imaju iza sjekutica dva rudimentarna zuba, tzv. zaglodnjaka. Nemaju ocnjake, a izmedu sjekutica i pretkutnjaka postoji velika dijastema. Zbog kontinuiranog rasta zubiju kunici su vrlo skloni dentalnim poremecajima. Neadekvatan smještaj i hranidba znacajno utjecu na stecenu bolest zubiju kunica. Najcešca patologija usne šupljine kunica je:...
Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u  pasa
Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u pasa
Josip Fury
Hiperadrenokorticizam ili Cushingova bolest je bolest koja nastaje zbog dugotrajne izloženosti organizma prevelikim kolicinama izlucivanja kortizola. Zbog toga dolazi do gubitka normalnog odgovora mehanizma hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda, kao i do gubitka normalnog ritma sekrecije kortizola. Hiperadrenokorticizam dolazi u dva osnovna oblika, kao bolest nastala zbog bolesti hipofize ili zbog tumora nadbubrežne žlijezde. Vecina pasa s hiperadrenokorticizmom vrlo sporo razvija...

Pages