Pages

AMBALAŽA ZA PAKIRANJE HRANE
 ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
AMBALAŽA ZA PAKIRANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
Kristina Tkalec
Ambalaža za pakiranje hrane animalnog podrijetla treba imati zaštitnu, skladišno-transportnu, prodajnu i uporabnu funkciju. Kvalitetna ambalaža štiti hranu od kontaminacije i oštećenja kroz cijeli distribucijski lanac, a pritom čuva izvornu kvalitetu hrane. Izbor ambalažnog materijala utječe na svojstva, kvalitetu i cijenu ambalaže. Ambalažu dijelimo prema osnovnoj sirovini od koje je proizvedena, pa tako razlikujemo metalnu, staklenu, polimernu, papirnatu, kartonsku, drvenu,...
Aktivnost paraoksonaze 1 i koncentracija lipida u serumu i sjemenoj plazmi bikova simentalske pasmine
Aktivnost paraoksonaze 1 i koncentracija lipida u serumu i sjemenoj plazmi bikova simentalske pasmine
Edita Klepo
Cilj istraživanja bio je utvrditi aktivnost PON1 i koncentracije lipida u serumu i sjemenoj plazmi simentalskih bikova ovisno o sezoni i dobi životinja. Uzorci krvi i sjemena bikova uzimani su u ljeto i zimu. U serumu je određena aktivnost PON1, koncentracija ukupnog kolesterola, kolesterola vezanog na lipoproteine velike gustoće (HDL-C) te triacilglicerola i slobodnih masnih kiselina, a u sjemenoj plazmi aktivnost PON1 i koncentracije kolesterola i triacilglicerola. Aktivnost PON1...
Akutna upala gušterače u pasa
Akutna upala gušterače u pasa
Marija-Katarina Pletikapić
Akutna upala gušterače je česta bolest pasa kod koje dolazi do autodigestije gušterače zbog aktivacije enzima gušterače. Točan uzrok bolesti se ne zna, ali postoje brojni čimbenici koji povećavaju rizik za razvoj bolesti, kao što su masna prehrana, pretilost, hiperlipidemija, prisutnost nekih bolesti (diabetes mellitus, hiperadrenokorticizam i dr.), lijekovi i dr. Mogu obolijeti različite pasmine pasa, neovisno o dobi i spolu. Međutim, zabilježena je češća pojava bolesti u...
Analgezija i anestezija ptica grabljivica
Analgezija i anestezija ptica grabljivica
Nadia El-Saleh
Bol je neugodno osjetilno ili emocionalno iskustvo koje nastaje uslijed prirodne ili kirurške traume i infekcije, a može pticu dovesti do šoka i uginuća zbog proživljenog stresa. U kliničkoj praksi se primjenjuju dva tipa liječenja boli: preventivna analgezija i balansirana ili multimodalna analgezija. Bitan segment u liječenju predstavljaju procjena boli i procjena učinkovitosti analgetika. Kod ptica je prilikom dijagnostičkih pretraga i kirurških zahvata opravdana, ali i...
Analiza genetičke raznolikosti gljivice Malassezia pachydermatis izolirane iz smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Republike Hrvatske
Analiza genetičke raznolikosti gljivice Malassezia pachydermatis izolirane iz smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Republike Hrvatske
Ivana Ivanković
Smeđi medvjed (Ursus arctos) najveća je kopnena zvijer koja nastanjuje područja Gorskog kotara i Like te je uvršten na popis ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Hrvatske. Gljivica Malassezia pachydermatis, koja se smatra oportunističkim patogenom, uslijed određenih predisponirajućih čimbenika često uzrokuje različite patološke promjene na koži kućnih ljubimaca, ali i domaćih i divljih životinja. Do danas postoji vrlo malo podataka o prisutnosti i ulozi gljivice M....
Analiza genetičke raznolikosti gljivice Malassezia pachydermatis izolirane iz smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Republike Hrvatske
Analiza genetičke raznolikosti gljivice Malassezia pachydermatis izolirane iz smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Republike Hrvatske
Ivana Ivanković
Smeđi medvjed (Ursus arctos) najveća je kopnena zvijer koja nastanjuje područja Gorskog kotara i Like te je uvršten na popis ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Hrvatske. Gljivica Malassezia pachydermatis, koja se smatra oportunističkim patogenom, uslijed određenih predisponirajućih čimbenika često uzrokuje različite patološke promjene na koži kućnih ljubimaca, ali i domaćih i divljih životinja. Do danas postoji vrlo malo podataka o prisutnosti i ulozi gljivice M....
Analiza srodnosti dinarske populacije euroazijskog risa (Lynx Lynx) pomoću mikrosatelitskih markera
Analiza srodnosti dinarske populacije euroazijskog risa (Lynx Lynx) pomoću mikrosatelitskih markera
Martina Đurčević
Dinarska populacija euroazijskog risa (Lynx lynx) razvila se reintrodukcijom šest jedinki koje su 1973. godine naseljene iz slovackih Karpata u Sloveniju, odakle se populacija proširila u Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Danas se smatra da je u Hrvatskoj prisutno najviše 40 do 60 jedinki, te da su uzroci ugroženosti populacije krivolov, nedostatak plijena i niska genska raznolikost uzrokovana parenjem u srodstvu. Istraživanja su dokazala nisku raznolikost alela mikrosatelitnih lokusa...
Anaplazmoze u domaćih životinja
Anaplazmoze u domaćih životinja
Lucija Barić
Anaplazmoza je skupni naziv za krpeljno prenosive bolesti koje uzrokuju bakterije iz roda Anaplasma. Navedeni rod zajedno s rodovima Ehrlichia, Neorickettsia, Neoehrlichia, Wolbachia, Aegyptianelae i Xenohaliotis pripada porodici Anaplasmataceae. U zadnja dva desetljeća zabilježen je značajan porast pojave krpeljno prenosivih bolesti kako u ljudi tako i u životinja. Navedeno se može povezati s globalnim zatopljenjem i posljedičnim porastom temperature i vlage koji su pridonijeli...
Anestezija u ginekološkoj kirurgiji
Anestezija u ginekološkoj kirurgiji
Morana Jurković
Pri odabiru anesteziološkog protokola za svaku pojedinu životinju, pomaže postojanje ASA klasifikacije pacijenata. ASA klasifikacija predstavlja skalu u kojoj su pacijenti razvrstani u kategorije od 1-E ovisno o stupnju hitnosti. Pacijenti koji su podvrgnuti ginekološkim zahvatima uglavnom spadaju u kategoriju 1 (elektivni zahvati), 4 (piometraseptično stanje) ili E (hitan carski rez). Važno je prije kirurškog zahvata procijeniti rizik zahvata koji se donosi na temelju obavljenog...
Antimikrobna aktivnost enterokoka izoliranih iz sirovog mlijeka
Antimikrobna aktivnost enterokoka izoliranih iz sirovog mlijeka
Dajana Crk
Enterokoki imaju važnu tehnološku i higijensku ulogu u proizvodnji hrane životinjskog podrijetla. U ovom istraživanju izoliran je soj Enterococcus faecalis 101 iz sirovog mlijeka te je ispitan njegov inhibicijski potencijal prema izolatima bakterije L. monocytogenes iz hrane. Agar spot i agar difuzijskim testom utvrđene su zone inhibicije rasta L. monocytogenes ATCC 7644 i 6 izolata L. monocytogenes iz hrane primjenom neutraliziranog nadtaloga kulture E. faecalis što može biti...
Antimikrobni potencijal meda iz Republike Hrvatske
Antimikrobni potencijal meda iz Republike Hrvatske
Ana-Marija Kovač
Med, primarni proizvod medonosnih pčela, tisućama godina korišten je kao lijek, no usprkos tome antimikrobna učinkovitost meda još uvijek nije u potpunosti razjašnjena. Za potrebe istraživanja, prikupljeno je 14 uzoraka meda, s različitih lokacija južne Dalmacije i kontinentalne Hrvatske, s ciljem određivanja minimalne inhibitorne koncentracije meda planike, vrijesa, mandarine i kestena. Istražena su antimikrobna svojstva na bakterije E. coli, S. aureus, H. pylori i M. fortuitum...
Antioksidacijska zaštita i  lipidna peroksidacija u tkivu testisa i različitim dijelovima  epididimisa nerasta
Antioksidacijska zaštita i lipidna peroksidacija u tkivu testisa i različitim dijelovima epididimisa nerasta
Anamaria Sluganović
Za održavanje fizioloških procesa spermatogeneze i steroidogeneze u testisima te povoljnih mikorookolišnih uvjeta u tkivima epididimisa tijekom sazrijevanja, prolaska i pohrane spermija nužno je primjereno djelovanje antioksidativnih enzima radi održavanja fiziološke razine reaktivnih kisikovih spojeva. Nadalje, stjecanje gibljivosti i oplodne sposobnosti spermija tijekom njihovog prolaska kroz epididimis povezano je s različitim biokemijskim promjenama osobito u svojstvima njihovih...

Pages